Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetrag nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku NZP-09/02/13.

 
                                                                                                                                                                                  Olsztyn, 06.02.2013 r.      
 
 
                                                                               OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
- dostawa sprzętu jednorazowego użytku
Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 06.02.2013 r.
 
 
ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko- Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(dalej: SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
1.   TRYB:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą).
 
2.   SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł + VAT.
specyfikacja dostępna jest również na stronie: www.poliklinika.olsztyn.pl
 
3.   PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
 
 
KOD CPV:
 
33140000-3
Materiały medyczne
33141220-8
Kaniula
33141310-6
Strzykawki
33141320-9
Igły medyczne
33141600-6
Zbiorniki i torby do gromadzenia płynów ustrojowych, dreny i zestawy
33141624-0
Zestawy do podawania leków
33141640-8
Dreny
33141642-2
Akcesoria do drenażu
33157110-9
Maski tlenowe
33157000-5
Urządzenia do terapii gazowej i oddechowej
33171000-9
Przyrządy do anestezji i resuscytacji
33194000-6
Urządzenia i przyrządy do transfuzji i infuzji
33141120-7
Zaciski, szwy, podwiązki naczyniowe
 
 
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa następującego sprzętu medycznego:
 
 
Pakiet nr 1
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Maska tlenowa z rezerwuarem i drenem
szt.
250
2.
Maska tlenowa z nebulizatorem
szt.
100
3.
Maska twarzowa z nadmuchiwaną poduszką
szt.
42
4.
Układ oddechowy dla dorosłych, do respiratorów, jednorazowy, bez DEHP
szt.
50
 
 
Pakiet nr 2
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Precyzyjny regulator przepływu do płynów infuzyjnych i lipidów
szt.
834
 
 
Pakiet nr 3
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Układ oddechowy z workiem 2-3 litrowym do aparatów do znieczuleń
szt.
167
 
 
Pakiet nr 4
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Filtr oddechowy do respiratorów, mechaniczny, antywirusowy, p/bakteryjny, z wydzielonym wymiennikiem  ciepła i wilgoci i membraną flirtującą
szt.
334
 
 
Pakiet nr 5
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Przedłużenie „martwa przestrzeń”, proste bez kominka
szt.
167
2.
Przedłużenie „martwa przestrzeń”, proste, z kominkiem
szt.
134
 
 
Pakiet nr 6
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Zgłębnik przeznaczony do żywienia do-żołądkowego lub dojelitowego
szt.
17
2.
Przyrząd typu Flocare do żywienie dojelitowego w wersji pompy Flocare 800, do butelek, wolny od DEHP (Flocare przyrząd P/B pompa-butelka)
szt.
134
3.
Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare 800, do opakowań miękkich typu pack, wolny od DEHP (Flocare przyrząd P/P pompa-pack)
szt.
84
4.
Zgłębnik gastrostomijny zakładany technika „pull” pod kontrolą endoskopii, wolny od DEHP
szt.
5
5.
Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej, do butelek.
szt.
17
6.
Przyrząd typu Flocare do  żywienia dojelitowego w wersji grawitacyjnej do opakowań miękkich.
szt.
9
7.
Zestaw do założenia jejunostomii w czasie operacji na jamie brzusznej
szt.
3
8.
Przyrząd typu Flocare do żywienia dojelitowego w wersji pompy Flocare Infinity, wolny od DEHP (wersja  Pack Set Infinity).
szt.
184
 
 
Wskazane nazwy handlowe są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu wskazanie jedynie jakości i parametrów przedmiotu dostawy z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w tej części w sposób jednoznaczny i wyczerpujący; w związku z powyższym wykonawcy mogą składać oferty równoważne do przedmiotu zamówienia przedstawionego powyżej.                      
 
 
Pakiet nr  7
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Butelka płaska do odsysania ran operacyjnych 400ml
szt.
200
2.
Butelka płaska do odsysania ran operacyjnych 250ml
szt.
84
3.
Kateter do odsysania ran operacyjnych typu  REDON.
szt.
417
4.
Dren brzuszny
szt.
125
 
Pakiet nr 8
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Zestawy do znieczuleń podpajęcz. z igłą STANDARD w  rozmiarze: 22Gx90mm 25Gx90mm, 26Gx90mm, 27Gx90mm
szt.
92
2
Zestawy do znieczuleń podpajęcz. z igłą PENCIL POINT 25Gx90mm, 26Gx90mm, 27Gx90mm
szt.
75
3
Igły do znieczuleń podpajęcz. STANDARD w rozmiarze: 18Gx90mm, 19Gx90mm, 22Gx90mm
szt.
17
4
Igła do znieczuleń podpajęcz. P.P. 22Gx90mm
szt.
9
5
Igły do znieczuleń podpajęcz. P.P. rozmiary: 25Gx120mm, 26Gx120 mm z igłą prowadzącą 20Gx38mm
szt.
4
6.
Igła do znieczuleń podpajęcz. P.P. w rozmiarze:  25Gx90 mm, 26Gx90mm, 27Gx90mm, igła prowadząca 20Gx38mm
szt.
59
7.
Igła do znieczuleń podpajęcz. STANDARD 25Gx90mm, 26Gx90mm, 27Gx90mm, igła prowadząca 20Gx38mm
szt.   
54
8.
Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych ciągłych
szt.
34
 
Pakiet nr 9
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Dreny thoraflow do zestawów dwubutlowych
szt.
21
2.
Kateter do drenażu klatki piersiowej bez  trokara
szt.
9
3.
Kateter do drenażu klatki piersiowej z trokarem, jałowy, śród-operacyjny
szt.
20
 
 
Pakiet nr 10
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Zestaw do bezpiecznej punkcji klatki piersiowej 
szt.
25
 
 
Pakiet nr 11
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z cewnikiem dwukanałowym
szt.
42
2.
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z cewnikiem trójkanałowym
szt.
42
3.
Zestaw do kaniulacji dużych naczyń z cewnikiem trójkanałowym z powłoką antybakteryjną
szt.
2
 
 
Pakiet nr 12
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
klipsy do wielorazowej klipsownicy Aesculap; w opakowaniu 12 magazynków po 8 klipsów
Op.
4
2.
klipsy do wielorazowej klipsownicy Challenger TI-P Aesculap; w opakowaniu 12 magazynków po 8 klipsów i naboje z CO2
Op.
2
 
 
Pakiet nr 13
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Dren łączący z końcówką żeńską,  długość : 300 -310 cm,
szt.
334
2.
Dren łączący z końcówką żeńską, długość : 200 – 210 cm;
szt.
500
3.
Łącznik prosty do drenów 8/10 bez kontroli odsysania, schodkowy, o złączu męskim
szt.
50
4.
Łącznik prosty do drenów 8/6 bez kontroli odsysania, schodkowy, o złączu męskim
szt.
150
5.
Dren łączący z końcówką żeńską, długość 200-210 cm, średnica wewnętrzna 7mm, zakończony końcówka męską lub lejkowatą
szt.
367
 
Pakiet nr 14
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Przyrząd do nabierania leku typu Mini spike plus z filtrem lub równoważny
szt.
334
2.
Dren do przetaczania płynów do pomp infuzyjnych Braun typu oryginal infusomat lub równoważny
szt.
50
3.
Zestaw do wysokopróżniowego drenażu ran, 600ml poj. zbiornika
szt.
42
 
 
Pakiet nr 15:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Zestaw do czyszczenia jamy ustnej i odsysania z narzędziami wyposażonymi w port zamykany kciukiem.
szt.
100
2.
Zestaw łączników: łącznik ‘’Y’’ do układu ssącego, uniwersalny uchwyt ssący z zastawką,         z suwakową regulacją siły ssania, cewnik typu yankauer z osłonką i z silikonową końcówką.
szt.
17
3.
Gąbka do toalety jamy ustnej. Pakowana pojedynczo.
szt.
167
 
Pakiet nr 16:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Zestaw do pomiaru rzutu serca metodą termodilucji  przezpłucnej
szt.
4
2.
Czujnik do ciągłego pomiaru  rzutu serca z dostępu tętniczego
szt.
24
3.
Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – pojedynczy
szt.
34
4.
Czujnik do pomiaru ciśnienia metodą bezpośrednią – podwójny
szt.
67
5.
Wkłucie centralne , trójświatłowe
szt.
2
 
Pakiet nr 17:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli, pojemnik (o pojemności do 15 ml)
szt.
84
2.
Sterylny zestaw do pobierania próbek wydzielin z oskrzeli, pojemnik (o pojemności do 20 ml)
szt.
5
 
Pakiet nr 18:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Jednorazowy, zestaw uzupełniający do tracheostomii przezskórnej metodą Griggsa
szt.
4
 
Pakiet nr 19:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Maska do tracheostomii, z możliwością podłączenia nebulizatora dla dorosłych, jednorazowa
szt.
4
 
Pakiet nr 20:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Łącznik karbowany z obrotowym kolankiem 90 stopni z  wejściem z zatyczką do bronchoskopii
szt.
5
 
Pakiet nr 21:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Zestaw do przetaczania płynów i lipidów do pomp infuzyjnych objętościowych Volumat MC Agilia
szt.
50
 
Pakiet nr 22:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Łącznik f-l , foley = luer lock, do łączenia cewników z drenami od CH 4 - CH 18
szt.
134
 
Pakiet nr 23:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Fiksator  do mocowania zgłębników, w kształcie płatków nosa
szt.
167
2.
Fiksator do mocowania rurek intubacyjnych i rurek gudela.
szt.
167
3.
Fiksator  do mocowania drenów w kształcie litery H
szt.
34
  
Pakiet nr 24:
Lp.
Nazwa asortymentu
j.m.
Ilość
1.
Cewnik kierunkowy systemy do odsysania wydzielin z drzewa dotchawiczo-oskrzelowego
szt.
34
 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy. Zamówienie podzielono na 24 pakiety. Dopuszcza się składanie ofert na poszczególne pakiety.
 
4.   OFERTY WARIANTOWE
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
5.   TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
2  miesiące od dnia podpisania umowy.

6.   WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA  OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW: 

                                                                                                                                                                                 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

6.1.   Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa  nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
6.2.   Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym  zakresie. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
6.3.   Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania  zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
6.4.   Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunek udziału na podstawie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia.
6.5.   Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia                     o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
6.6.   Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
6.7.   Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
6.8.   Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
 
7.      WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
           
W celu wykazania braku podstaw do wykluczeniu z postępowania o udzielenie   zamówienia  Wykonawca składa następujące dokumenty:   
 
7.1.   Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
7.2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy.
7.3.   Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane   - zamiast wymienionych wyżej dokumentów (pkt 7.2.), składa dokumenty wystawione w kraju, w którym na siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty te muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub składania ofert.
 
          W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa  następujące dokumenty:
 
7.4.   Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
 
*************
7.5.   W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę
7.6.   Dokumenty wymienione w pkt. 7 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
8.   WYKAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM OKREŚLONYM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
 
8.1.   Dokumenty potwierdzające, iż oferowany wyrób medyczny spełnia wymagania zasadnicze określone dla tego wyrobu we właściwych przepisach, jest oznaczony znakiem CE oraz jest dopuszczony do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie              z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. tj.:
·   Deklaracja zgodności EC oraz dodatkowo Certyfikat CE - w przypadku, gdy ze względu na klasę wyrobu medycznego przeprowadzenie procedury oceny zgodności nastąpiło przy udziale jednostki notyfikowanej,
·   Zgłoszenie wyrobu medycznego do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub powiadomienie Prezesa Urzędu lub inny dokument potwierdzający przeniesienie do bazy danych prowadzonej przez Prezesa Urzędu danych dotyczących wyrobu medycznego objętego wpisem do rejestru – o ile taki obowiązek istnieje.
8.2.   Dokument opisowy dotyczący zaoferowanego produktu (np.: katalog, ulotka informacyjna) –  dotyczy pakiet nr 1, pakiet nr 2, pakiet nr 3, pakiet nr 4, pakiet nr 5, pakiet nr 6, pakiet nr 7, pakiet nr 8, pakiet nr 9, pakiet nr 10, pakiet nr 11, pakiet nr 13, pakiet nr 14, pakiet nr 15, pakiet nr 16, pakiet nr 17, pakiet nr 18, pakiet nr 19, pakiet nr 20, pakiet nr 21, pakiet nr 22, pakiet nr 23, pakiet nr 24,
8.3.   Próbki zaoferowanego produktu – dotyczy: pakiet nr 5, pakiet nr 11, poz. 1, pakiet nr 15 poz. 1, pakiet nr 17, pakiet nr 23,
 
9.   WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
 
10.   KRYTERIA OCENY OFERT:
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
 
11.   MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
Ofertę należy złożyć do dnia:  14.02.2013 r., godz. 12:00
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu   14.02.2013 r. godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie - (bryła „D”, II piętro Administracja)
 
 
12.   TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert
 
13.   OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU
Tomasz Baranowski - TEL. FAX.  / 089 / 539-82-18
 
 
14.   INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej
 
15.   INFORMACJE O ZAMIARZE USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ ZAMIESZCZANE DODATKOWE INFORMACJE O DOTYCZĄCE DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW.
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
 
 
16.   INFORMACJE O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTORNICZNEJ WRAZ Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDZIE PROWADZONA AUKCJA ELEKTORNICZNA.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
 Dokumenty do pobrania:
 
 

Dokument utworzył(-a):  Tomasz Baranowski  (06.02.2013)
Dokument wprowadził(-a):  Tomasz Baranowski  (06.02.2013)
Dokument zatwierdził(-a):  Tomasz Baranowski  (11.02.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Tomasz Baranowski  (11.02.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^