Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony pn.: Poprawa efektywności administracji poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. nzp-01/01/15

NZP-01/01/15

1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 09.01.2015 R.

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  

3. Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia

4. Formularz Parametrów Technicznych i Użytkowych  - sprzęt komputerowy

5. Formularz Parametrów Technicznych i Użytkowych - oprogramowanie 

6. Wzór umowy

7. Harmongram

8. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

9. Oświadczenie - grupa kapitałowa

10. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

11. Wykaz dostaw usług

12. Formularz oferty

Wyjaśnienia z dnia 27.01.2015 r.

Plik licencyjny centrali Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 12.02.215 r.

Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert z dn. 12.02.2015 r.

Wyjaśnienia z dnia 19.02.2015 r.

wzór formularza - Deklaracja wyboru świadczeniodawcy

wzór formularza - Udostępnienie kserokopii dokumentacji medycznej

Zaktualizowany Formularz Parametrów Technicznych i Użytkowych - Sprzęt komputerowy

Zaktualizowany Formularz Opis przedmiotu zamówienia 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Z DNIA 19.03.2015 R.  


Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (09.01.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (09.01.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (19.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (19.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^