Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i tonerów. NZP-14/02/15 w archiwum

NZP – 14/02/15                                                                               Olsztyn, dnia 03.03.2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
-dostawa artykułów biurowych i tonerów
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 03.03.2015 r.
 
 
1.  ZAMAWIAJĄCY:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.net
 
2.  TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3.  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Dział Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.net
 
4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia stanowi dostawa artykułów biurowych i tonerów określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
 
KOD CPV:
 
30.19.20.00-1      Wyroby biurowe
22.60.00.00-6      Tusz
22.61.20.00-3      Tusz kreślarski
22.81.50.00-6      Notatniki
22.81.63.00-6      Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
22.85.00.00-3      Skoroszyty i podobne wyroby
22.85.30.00-4      Pojemniki na akta
30.12.43.00-7      Bębny do maszyn biurowych
30.12.51.10-5      Toner do drukarek laserowych/faksów
30.12.51.20-8      Toner do fotokopiarek
30.14.12.00-1      Kalkulatory biurkowe
30.19.11.30-4      Podkładki z klipsem
30.19.21.00-2      Gumki
30.19.21.25-3      Pisaki
30.19.21.30-1      Ołówki
30.19.21.33-2      Temperówki do ołówków
30.19.21.50-7      Datowniki
30.19.21.60-0      Korektory
30.19.23.20-0      Taśmy do drukarek
30.19.23.50-9      Taśmy do kas rejestrujących
30.19.26.00-7      Bloki kreślarskie
30.19.28.00-9      Etykiety samoprzylepne
30.19.30.00-8      Organizatory i akcesoria
30.19.37.00-5      Pudełko do przechowywania dokumentów
30.19.70.00-6      Drobny sprzęt biurowy
30.19.71.00-7      Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
30.19.71.30-6      Pinezki kreślarskie
30.19.72.20-4      Spinacze do papieru
30.19.73.20-5      Zszywacze
30.19.73.21-2      Usuwacz zszywek
30.19.73.30-8      Dziurkacze
30.19.76.30-1      Papier do drukowania
30.19.91.30-0      Kalka inna niż maszynowa
30.19.92.30-1      Koperty
30.19.95.00-5      Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30.23.43.00-1      Płyty kompaktowe (CD)
30.23.44.00-2      Uniwersalne dyski wideo (DVD)
39.24.12.00-5      Nożyczki
39.26.40.00-0      Osprzęt do skoroszytów na akta lub do akt luzem
39.29.25.00-0      Linijki
 
Zamówienie podzielono na 42 pakiety.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy z pakietów.
 
Pakiet 1 – Teczki
 
Pakiet 2 – Bloki, notesy
 
Pakiet 3 – Zeszyty
 
Pakiet 4 – Etykiety
 
Pakiet 5 – Papier ksero
 
Pakiet 6 – Segregatory, przekładki
 
Pakiet 7 – Rolki termiczne
 
Pakiet 8 – Taśmy do metkownicy
 
Pakiet 9 – Risograf: (matryca, farba)
 
Pakiet 10 – Antyramy
 
Pakiet 11 – Długopisy, cienkopisy, flamastry
 
Pakiet 12 – Folia do bindownicy, grzbiety
 
Pakiet 13 – Artykuły drobne
 
Pakiet 14 – Klipy biurowe
 
Pakiet 15 – Koszulki na dokumenty
 
Pakiet 16 – Markery
 
Pakiet 17 – Taśmy klejące
 
Pakiet 18 – Spinacze, zszywki, pinezki
 
Pakiet 19 – Tusze do stempli
 
Pakiet 20 – Zszywacze, dziurkacze, nożyczki, datowniki
 
Pakiet 21 – Kalkulatory
 
Pakiet 22 – Płyty CD-R i DVD
 
Pakiet 23 – Wąsy, klipsy archiwizacyjne
 
Pakiet 24 – Breloczki do kluczy, identyfikatory
 
Pakiet 25 – Przyborniki, szuflady biurowe
 
Pakiet 26 – Ofertówki, okładki z klipem
 
Pakiet 27 – Koperty
 
Pakiet 28 – Tonery Brother / Refabrykowane
 
Pakiet 29 – Tonery HP / Refabrykowane
 
Pakiet 30 – Tonery i bębny OKI / Refabrykowane
 
Pakiet 31 – Tonery i bębny Brother / Refabrykowane
 
Pakiet 32 – Tonery HP / Refabrykowane
 
Pakiet 33 – Tonery Samsung / Refabrykowane
 
Pakiet 34 – Tonery Lexmark / Refabrykowane
 
Pakiet 35 – Tonery i bębny Kyocera / Refabrykowane
 
Pakiet 36 – Tonery Canon / Refabrykowane
 
Pakiet 37 – Tonery Konica Minolta / Refabrykowane
 
Pakiet 38 – Tonery HP / Oryginał
 
Pakiet 39 – Tonery Canon / Oryginał
 
Pakiet 40 – Tonery i bębny Xerox / Oryginał
 
Pakiet 41 – Tusze HP / Oryginał
 
Pakiet 42 – Tonery i bębny Panasonic / Oryginał
 
Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w SIWZ w formularzu cenowym.
 
Zamawiający wymaga dołączenia próbek do oferty, poniżej wymienionego asortymentu:
a)  Teczka sztywna "Akta osobowe" - pakiet nr 1, poz. 1
b)  Przekładki papierowe do segregatorów A4 - pakiet nr 6, poz. 8
c)  Markery permanentne, końcówka okrągła o średnicy 0,4 mm - pakiet nr 16, poz. 1
d)  Markery permanentne, końcówka okrągła o średnicy 1,0 mm - pakiet nr 16, poz. 3
e)  Płyta CD-R 700 MB 52x - pakiet nr 22, poz. 1
f)  Płyta DVD-R 4,7GB z powierzchnią do nadruku - pakiet nr 22, poz. 2
Załączone do oferty próbki muszą być zgodne ze szczegółowym opisem umieszczonym w formularzu cenowym.
 
5.  OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 28.02.2016 r.
 
7.  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 
  1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
  2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
  4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1.    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.    Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
     a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.    Dokumenty, o których mowa w ppkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.    Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ppkt 4 stosuje się odpowiednio.
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
6.    Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7.    Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
*********
 
Dokumenty, o których mowa w pkt 8 są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
9.  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10.  KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert są:
1)        Cena oferty – waga: 95%,
2)        Termin płatności – waga: 5%.
 
11.  MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia: 12.03.2015 r. godz.: 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.03.2015 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (budynek „D”, II piętro)
 
12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
         
16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Jacek Gomoliński  -   TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97
 
17.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:

 

Dokumenty do pobrania:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - 14/02/15

- Formularz oferty - 14/02/15 

- Formularz cenowy - 14/02/15 

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - 14/02/15

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - 14/02/15 

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - 14/02/15

- Wzór umowy - 14/02/15 

 

- Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja treści SIWZ z dnia 06.03.2015 r. - 14/02/15

- Formularz cenowy zmodyfikowany - 14/02/15 


Dokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (03.03.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (03.03.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (06.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (06.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^