Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-24/03/15

NZP- 24/03/15                                                                                  Olsztyn, 23.03.2015r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
- Dostawa produktów leczniczych
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 23.03.2015 r.
 
1. ZAMAWIAJĄCY:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3. SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja
jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.net
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
KOD CPV:
33690000-3 Różne produkty lecznicze
 
33611000-6 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń związanych z nadkwasotą
33651100-9 Środki antybakteryjne do użytku ogólnoustrojowego
33675000-2 Preparaty antyhistaminowe do użytku ogólnoustrojowego
33642200-4 Kortykosterydy do użytku ogólnoustrojowego
33661700-8 Pozostałe produkty lecznicze dla układu nerwowego
33610000-9 Produkty lecznicze dla przewodu pokarmowego i metabolizmu
33661200-3 Środki przeciwbólowe
33622000-6 Produkty lecznicze dla układu sercowo-naczyniowego
33661100-2 Środki znieczulające
33652200-7 Produkty lekarskie do terapii układu dokrewnego
33674000-5 Preparaty przciwkaszlowe i przeciwko przeziębieniom
33651620-0 Szczepionki przeciw dyfterytowi-tężcowi
33622700-3 Blokery kanałów wapniowych
33622100-7 Produkty lecznicze do terapii serca
33651400-2 Środki antywirusowe do użytku ogólnoustrojowego
33617000-8 Dodatki mineralne
33661500-6 Neuroleptyki
33616000-1 Witaminy
33692500-2 Płyny dożylne
33612000-3 Produkty lecznicze do leczenia zaburzeń w funkcjonowaniu przewodu pokarmowego
33632200-1 Środki rozluźniające mięśnie
33631400-6  Antybiotyki i środki chemoterapeutyczne do użytku dermatologicznego
33631000-2 Produkty lecznicze dla dermatologii
33613000-0 Środki przeczyszczające
33652100-6 Środki przeciwnowotworowe
 
Pakiet nr 1
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1.
Aescin 20 mg x 90 tabl
op.
1
2.
Ambrosan 30 mg × 20 tabl
op.
4
3.
Alax  x  20 draż
op.
7
4.
Amitryptylina 10mg x 60 tabl
op.
4
5.
Amitryptylina 25mg x 60 tabl.
op.
5
6.
Ascofer × 50 draż
op.
5
7.
Aspargin x 50 tabl.
op.
5
8.
Bellergot x 30 tabl.
op.
4
9.
Betahistine 8mg ×30 tabl
op.
5
10.
Betahistine 24mg ×20 tabl
op.
2
11.
Calcium 300 mg x 12 tabl musuj.
op.
30
12.
Cerutin x 125 tabl
op.
20
13.
Digoxin 0,1 mg x 30 tabl
op.
10
14.
Effox long 50 mg x 30 tabl
op.
4
15.
Fenactil 4 % 10 g  krople
op.
10
16.
Finaster 5 mg x 30 tabl.
op.
7
17.
Folacid 15mg x 30 tabl.
op.
45
18.
Gelatum alumini phosphorici 250g
op.
10
19.
Haloperidol 2 mg 10 ml  krople
op.
45
20.
Hygroton 50 mg x 20 tabl
op.
4
21.
Lipanthyl Supra 215 mg x 30 tabl.
op.
2
22.
Milgamma 100 mg x 30 draż
op.
1
23.
Mydocalm 50 mg x 30 tabl
op.
4
24.
Naproxen 0,25 × 50 tabl.
op.
1
25.
Nasiona lnu mielone 200g x 1
op.
200
26.
Nifuroksazyd 100 mg x 24 tabl
op.
15
27.
Nolicin 0,4 x 20 tabl
op.
2
28.
Oxycardil 60 mg ×60 tabl
op.
2
29.
Oxycardil 120 mg x 30 tabl
op.
2
30.
Prostatic 1 mg x 30 tabl
op.
2
31.
Prostatic 2 mg x 30 tabl
op.
3
32.
Prostatic 4 mg x 30 tabl
op.
20
33.
Setaloft 50 mg x 30 tabl.
op.
5
34.
Sulfasalazin EN 500 mg x 50 tabl.
op.
2
35.
Symglic 1mg × 30 tabl
op.
1
36.
Symglic 2mg × 30 tabl
op.
10
37.
Symglic 3mg × 30 tabl
op.
2
38.
Tegretol CR 200 mg x 50 tabl.
op.
15
39.
Tegrotol CR 400 mg x 30 tabl.
op.
2
40.
Ubretid x 20 tabl
op.
10
41.
Urosept  x 60 tabl
op.
2
42.
Vinpocetyna 5 mg x 100 tabl
op.
5
43.
Xifaxan 0,2 g x 12 tabl.
op.
2
44.
Diprophos 7mg/ml x 5amp.
op.
4
45.
Glucagen 1mg x 1amp-strz
op.
4
46.
Milgamma N x 5 amp.
op.
8
47.
Nivalin 2,5mg/1ml x 10 amp.
op.
8
48.
Oxytocyna 5j.m./ml x 10 amp.
op.
1
49.
Hydroxycarbamid 0,5g x 100 kaps.
op.
4
50.
Sandostatin 0,1mg/ml x 5 amp.
op.
5
51.
Spasmalgon 5ml x 10 amp.
op.
4
52.
Piracetam 1200mg x 60 tabl.
op.
5
53.
Piracetam 400 mg x 60 tabl.
op.
2
54.
Piracetam 800mg x 60 tabl.
op.
2
55.
Ondansetron 8 mg tabl. x 10 tabl.
op.
8
56.
Vit B1 25 mg / 1ml x 10 amp
op.
10
57.
Desferal 0,5g x 10 fiol
op.
1
58.
Theospirex inj 0,2g/10 ml x 5 amp
op.
15
59.
Valsartan 0,16g x 28 tabl
op.
8
60.
Allupol 0,1g x 50 tabl
op.
50
61.
Carvedilol 12,5mg x 30 tabl
op.
15
62.
Carvedilol 6,25mg x 30 tabl
op.
50
63.
Zomiren 0,25mg x 30 tabl
op.
15
64.
Zomiren 0,5mg x 30 tabl
op.
15
65.
Vorta 0,025g x 30 tabl
op.
10
 
Pakiet nr 2
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Alugastrin zaw. 250 ml x 1
op.
100
 
Pakiet nr 3
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Biseptol 480mg x 20 tabl
op.
4
2
Biseptol 960 mg x 10 tabl
op.
30
 
Pakiet nr 4
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Diphergan 0,025g x 20 tabl
op.
30
 
Pakiet nr 5
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Encorton 10 mg x 20 tabl
op.
40
2
Encorton 20 mg x 20 tabl
op.
90
 
Pakiet nr 6
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Hydroxyzina 10mg x 30 tabl.
op.
130
2
Hydroxyzina 25mg x 30 tabl.
op.
85
 
Pakiet nr 7
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Spironol 10 mg x 20 tabl
op.
2
2
Spinorol 25 mg x 100 tabl
op.
20
 
Pakiet nr 8
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Torecan  6,5mg x 50 tabl
op.
70
 
Pakiet nr 9
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Buscolysin 20mg/ml x10 amp.
op.
60
 
 
Pakiet nr 10
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Ebrantil 25mg/5ml x 5 amp.
op.
60
 
Pakiet nr 11
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Marcaina-Adrenalina 0,5 % 20ml x 5 fiol.
op.
20
2
Marcaina 0,5% 20 ml x 5 fiol.
op.
50
 
Pakiet nr 12
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Minirin 4 mcg/ml x 10 amp.
op.
4
2
Minirin 0,12 g x 30szt liofilizat doustny
op.
5
 
Pakiet nr 13
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Gentamycin 40mg/1ml x 10amp i.v i i.m.
op.
4
2
Gentamycin 80mg/2ml x 10amp i.v i i.m.
op.
90
 
Pakiet nr 14
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Aflegan 0,015g/2ml × 10 amp
op.
60
 
Pakiet nr 15
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Dexamethason 1 mg x 20 tabl.
op.
400
 
Pakiet nr 16
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Hydroxizina sir. 250 ml 1,6 mg/g
op.
250
 
Pakiet nr 17
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Hypnomidate 20mg x 5 amp.
op.
50
 
Pakiet nr 18
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Szczepionka tężcowa adsorb. 0,5ml
amp.
250
 
Pakiet nr 19
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Ranitydyna 150 mg x 60 tabl.
op.
7
 
Pakiet nr 20
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Nimotop S 0,03g x 100 tabl
op.
7
 
Pakiet nr 21
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1.
Acard 75 mg x 60 tabl
op.
50
2.
Acenocumarol 4mg x 60 tabl
op.
4
3.
Allertec 10 mg x 30 tabl
op.
30
4.
Tropicamid 1% 2 x 5ml kr. do oczu  2 x 5 ml
op.
5
5.
Fenactil 5mg/ml x 5amp 5 ml
op.
4
6.
Haloperidol inj.5mg/mlx10 amp
op.
10
7.
Lacrimal krople do oczu 5ml x 2
op.
4
8.
Loperamid 2 mg x 30 tabl
op.
70
9.
Molsidomina 4 mg x 30 tabl
op.
2
10.
Papaverinum h/chlor 40mg/2ml x 10 amp
op.
4
11.
Propranolol 10mg x 50 tabl
op.
15
12.
Salbutamol 0,5mg/ml x 10 amp
op.
7
13.
Sulfacetamid 10 % H-E-C krople do oczu   2 x 5ml
op.
8
14.
Vit B12 1000mcq/2ml x 5 amp
op.
7
15.
Amizepin 0,2 x 50 tabl.
op.
15
16.
Baclofen 10mg x 50 tabl.
op.
1
17.
Baclofen 25mg × 50 tabl
op.
2
18.
Furosemid 40 mg x 30 tabl.
op.
70
19.
Hydrochlorotiazyd 12,5 mg x 30 tabl
op.
2
20.
Hydrochlorotiazyd 25 mg x 30 tabl
op.
4
21.
Majamil 100mg x 20 tabl.
op.
2
22.
Majamil 25 mg x 30 tabl.
op.
3
23.
Metocard 0,05 x 30 tabl.
op.
50
24.
Opacorden 200mg x 60 tabl.
op.
5
25.
Polfenon 150mg × 20 tabl
op.
3
26.
Polfilin 0,3g/15ml x 10 amp.
op.
8
27.
Polfilin 0,4g x 20 tabl.
op.
5
28.
Polopiryna S 0,3 x 20 tabl.
op.
7
29.
Pramolan 0,05 x 20 draż
op.
15
30.
Staveran 40mg x 20 tabl.
op.
10
31.
Staveran 80mg x 20 tabl.
op.
4
32.
Staveran 120 mg x 20 tabl.
op.
1
33.
Tialorid x 50 tabl.
op.
1
 
Pakiet nr 22
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Naloxonum h/chlor 0,4mg/1ml x 10 amp
op.
20
 
Pakiet nr 23
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Adrenalinum inj.1 mg x 10 amp.
op.
35
 
Pakiet nr 24
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Dicortineff krople do oczu 5 ml
op.
75
 
Pakiet nr 25
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Digoxin 0,5 mg x 5 amp
op.
85
 
Pakiet nr 26
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Ephedrini h/chlor inj. 25 mg/ ml x 10 amp
op.
35
 
 
Pakiet nr 27
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Natrium chloratum 10% 10ml x100amp.polietyl.
op.
30
 
Pakiet nr 28
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Heviran 0,2g x 30 tabl.
op.
10
2
Heviran 400mg x 30 tabl.
op.
45
3
Heviran 800mg x 30 tabl.
op.
5
 
Pakiet nr 29
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Metronidazol 0,25g x 20 tabl.
op.
80
2
Metronidazol 0,5g x 10 tabl.dopoch.
op.
4
 
Pakiet nr 30
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Natrium bicarbonicum 8,4% 20ml x 10 amp.
op.
80
 
Pakiet nr 31
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Ranigast 0,05% 100ml x 1 flakon
op.
400
 
Pakiet nr 32
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Dopaminum h/chlor inj. 0,2/5 ml x 10 amp
op.
40
 
Pakiet nr 33
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Relanium 10 mg/2 m lx 50 amp
op.
20
 
Pakiet nr 34
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Vitacon 10 mg x 30 tabl.
op.
5
2
Vitacon 10 mg/ml x 10 amp
op.
130
 
Pakiet nr 35
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Aqua pro Inj. 10 ml x 100 amp
op.
100
2
Aqua pro Inj.5 ml x 100 amp
op.
10
3
Natrium Chloratum 0,9% 10ml x 100 amp
op.
200
 
Pakiet nr 36
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Magnesium sulfuricum 20% x 10 amp.
op.
400
 
Pakiet nr 37
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Metoclopramid 0,01 x 5 amp.
op.
1000
2
Metoclopramid 0,01 x 50 tabl
op.
30
 
Pakiet nr 38
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Pyralgin 0,5g x 6 tabl.
op.
50
2
Pyralgin 1g/2ml x 5 amp.
op.
3500
3
Pyralgin 2,5g/5ml x 5 amp.
op.
1200
 
Pakiet nr 39
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Piracetam 12 g/ 60 ml x 1 flakon
op.
100
 
Pakiet nr 40
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Biseptol inj. 480 mg/5 ml x 10 amp.
op.
80
 
Pakiet nr 41
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Meropenem 0,5g x 10 fiol.
op.
2
2
Meropenem 1g x 10 fiol.
op.
90
 
Pakiet nr 42
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Ampicillin 1g
op.
200
 
Pakiet nr 43
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Doxycyclinum 100mg x 10 kaps
op.
25
2
Doxycyclinum 100mg/5ml x 10 fiol.
op.
30
 
Pakiet nr 44
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Ampicillin + Sulbactam 1g + 500mg
fiol.
50
 
Pakiet nr 45
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Calcium chloratum 10 % 10 ml x10 amp
op.
300
 
Pakiet nr 46
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Cyclonamina 0,25g x 30 tabl.
op.
500
2
Cyclonamina 12,5% 2ml x 50 amp.
op.
200
 
Pakiet nr 47
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Ondansetron 8 mg tabl. x 5 amp.
op.
2000
 
Pakiet nr 48
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Corhydron inj. 100 mg x 5 amp.
op.
800
2
Corhydron inj. 25 mg x 5 amp
op.
80
 
 
Pakiet nr 49
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Dexaven inj. 4 mg x 10 amp.
op.
800
2
Dexaven inj. 8 mg x 10 amp
op.
800
 
Pakiet nr 50
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Chlorsuccilin 200mg x 10 fiol.
op.
20
 
Pakiet nr 51
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Aethylum chloratum 70g spray
op.
2
2
Alcaine 15 ml x 1
op.
8
3
Czopki glicerynowe 2g x 10 szt
op.
70
4
Diclofenac 100 mg x 10 czopków
op.
5
5
Elocom maść 1mg/g 15 g x 1
op.
2
6
Fiolet kryst 1% 20ml roztw wodny x 1
op.
20
7
Fiolet kryst 1% 20ml roztw spiryt x 1
op.
5
8
Gynalgin x 10 tabl. dopoch.
op.
10
9
Neomycyna aerozol 55 ml x 1
op.
25
10
Oxycort aerozol 55 ml x 1
op.
5
11
Pimafucort krem 15g x 1
op.
2
12
Silol UNIA aerozol 100 ml x 1
op.
4
13
Sulfarinol 20ml x 1
op.
35
14
Torecan 6,5 mg x 6 czop.
op.
15
15
Vagothyl 50g x 1
op.
5
16
Woda utleniona 3% 100g x 1
op.
200
17
Benzyna apteczna x 1 kg
op.
2
18
Atecortin 5ml zaw x 1
op.
3
19
Braunovidon maść 100g x 1
op.
3
20
Effrinol krople do nosa 1% 10g x 1
op.
5
21
Effrinol krople do nosa 2% 10g x 1
op.
45
 
Pakiet nr 52
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Detreomycyna 2% 5g maść x 1
op.
50
2
Detreomycyna 1% 5g maść x 1
op.
12
 
Pakiet nr 53
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Linomag płyn 70g x 1
op.
2500
2
Linomag 30g krem x 1
op.
25
3
Linomag 30g maść x 1
op.
150
 
Pakiet nr 54
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Rectanal płyn 150ml x 1
op.
500
 
Pakiet nr 55
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Sudocrem 60g x 1
op.
140
2
Sudocrem 125g x 1
op.
3
Pakiet nr 56
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Torecan  6,5mg x 5 amp
op.
100
 
Pakiet nr 57
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Vinblastin 5 mg
fiol.
100
 
Pakiet nr 58
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Helason maść 40g x 1
op.
60
 
Pakiet nr 59
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Fludarabina oral 10 mg x 20 tabl
op.
15
 
Pakiet nr 60
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Perlinganit 0,01g x 10 amp
op.
50
 
Pakiet nr 61
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Meropenem 0,5g x 10 fiol.
op.
5
2
Meropenem 1g x 10 fiol.
op.
100
 
Pakiet nr 62
Lp
Nazwa i dawka leku
J.m.
Ilość
1
Erlotynib 0,15g x 30 tabl
op.
6
 
Zamówienie podzielone jest na 62 części dopuszcza się składanie ofert na każdą z części.
 
5. OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2015 r.
 
7. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
 
1.    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający wymaga posiadania uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne;
2.) Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.) Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie;
4.) Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
2.    Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i wymaganych dokumentów. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
3.    Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
4.    Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5.    Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
2.      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.      Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.      Dokumenty, o których mowa w ppkt 3. powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.      Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 3., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Podpunkt 4 stosuje się odpowiednio.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
1.      Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
1.      Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2.      Koncesję, zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne lub inny dokument uprawniający Wykonawcę w świetle przepisów prawa do obrotu produktami leczniczymi - jeżeli Wykonawca składa ofertę na produkty lecznicze.
 
9. WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
 
10. KRYTERIA OCENY OFERT:
Kryteriami oceny ofert są:
1)        Cena oferty – waga: 95%,
2)        Termin płatności – waga: 5%.
 
11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia 31.03.2015 r. godz.: 12:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.03.2015 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (budynek „D”, II piętro Administracja)
 
12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13. INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów
wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
         
16. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Małgorzata Mikulewicz -   TEL./FAX. 089-539-82-18, TEL. 089-539-82-97
 
17. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:
 
DOKUMENTY DO POBRANIA:
 
 

Dokument utworzył(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (23.03.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (23.03.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (30.03.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Małgorzata Mikulewicz  (30.03.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^