Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. NZP-29/04/15

NZP –29/04/15                                                                              Olsztyn, dnia 24.04.2015 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
- dostawa materiałów opatrunkowych
 
Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.04.2015 r.
 
1.                  ZAMAWIAJĄCY:
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,
(SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie)
 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,
www.poliklinika.net
 
2.                  TRYB ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (Pzp) poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 
3.                  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 213 - Sekcja Zamówień Publicznych) lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.
Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.net
 
4.                  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
4.1.      KOD CPV:  
33.14.11.10-4 Opatrunki
33.14.11.11-1 Opatrunki przylepne
33.14.11.12-8 Plastry
33.14.11.13-4 Bandaże
33.14.11.14-2 Gaza medyczna
33.14.11.15-9 Wata medyczna
33.14.11.16-6 Zestawy opatrunkowe
33.14.11.19-7 Kompresy
21.22.21.21-9 Pieluchomajtki
21.22.21.10-9 Tampony
21.22.22.00-7 Lignina
4.2.            Przedmiot zamówienia stanowi dostawa materiałów opatrunkowych określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do SIWZ.
4.3.            Zamówienie podzielono na 26 pakietów.
4.4.            Dopuszcza się składanie ofert częściowych na każdy z pakietów.
 
 
PAKIET NR 1
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Gaza niejałowa m.b.,17-nitkowa, 90cm szerokości 
30 000 mb
2
Kompresy gazowe niejałowe z gazy 17-nitkowej, z podwijanymi brzegami 7,5 cm x 7,5 cm, 8-warstwowe,  100 szt/op.
50
op.
3
Kompresy gazowe niejałowe z gazy 17-nitkowej, z podwijanymi brzegami, 5cm x 5cm, 8-warstwowe, 100 szt./op.
10
op.
4
Kompresy niejałowe gazowe, z podwijanymi brzegami,  17-nitkowe, 12-warstwowe,  10cm x 20cm, 100 szt./op.
10
op.
5
Kompresy gazowe niejałowe z gazy 17-nitkowej, z podwijanymi brzegami,10cm x 10cm,  8- warstwowe,  100 szt./op.
200
op.
6
Kompresy niejałowe, włókninowe, chłonne, 5cm x 5cm,  4-warstwowe, po 100 szt./op.
100
op.
7
Kompresy niejałowe włókninowe chłonne, 7,5cm x 7,5cm, 4-warstwowe, po 100 szt./op.
1500
op.
8
Kompresy niejałowe włókninowe, 4-warstwowe, chłonne, 10cm x 10cm, po 100 szt./op.
2500
op.
9
Gaza bawełniana, jałowa 13-nitkowa 1 m², sterylizowana parą wodną
16000
szt.
10
Gaza bawełniana, jałowa 13-nitkowa, 0,5 m², sterylizowana parą wodną
7500
szt.
11
Gaza bawełniana, niejałowa 13-nitkowa, 0,5 m²
200
szt.
12
Gaza bawełniana, niejałowa 13-nitkowa 1 m²
4500
szt.
 
 
PAKIET NR 2
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunku (podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć),
Mierzona w stanie rozciągniętym 25 m x 1 szt.
800
op.
2
Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunku (dłoń, palec),
Mierzona w stanie rozciągniętym 25 m x 1 szt.
10
op.
3
Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunku (głowa, ramię, podudzie, kolano),
Mierzona w stanie rozciągniętym 25 m x 1 szt.
50
op.
4
Siatka elastyczna do podtrzymywania opatrunku (stopa, dłoń),
Mierzona w stanie rozciągniętym 25 m x 1 szt.
20
op.
 
 
PAKIET NR 3
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Kompres jałowy chłonny do silnie sączących się ran, 4-warstwowy, 10cm x 10cm; typu ZETUVIT E lub równoważny
4000
szt.
2
Kompres jałowy chłonny do silnie sączących się ran, 4-warstwowy, 10cm x 20cm; typu ZETUVIT E lub równoważny
3500
szt.
3
Kompres jałowy chłonny do silnie sączących się ran, 4-warstwowy, 25cm x 15cm; typu ZETUVIT E lub równoważny
400
szt.
4
Opatrunek jałowy do ran pooperacyjnych, sączących  z wkładem chłonnym zabezpieczonym  mikrosiatką, 7,2cm x 5cm, typu COSMOPOR E x 50 szt lub równoważny
500
op.
5
Opatrunek jałowy do ran pooperacyjnych, sączących  z wkładem chłonnym zabezpieczonym mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami i przecięciem papieru wzdłuż krótszego boku 10cm x 6cm, typu COSMOPOR E x 25 szt lub równoważny
7 500 szt.
6
Opatrunek jałowy do ran pooperacyjnych, sączących  z wkładem chłonnym zabezpieczonym mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami i przecięciem papieru wzdłuż krótszego boku 10cm x 8cm, typu COSMOPOR E x 25szt lub równoważny
7 500 szt.
7
Opatrunek jałowy do ran pooperacyjnych, sączących  z wkładem chłonnym zabezpieczonym mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami i przecięciem papieru wzdłuż krótszego boku 15cm x 8cm, typu COSMOPOR E x 25szt lub równoważny
5 000 szt.
8
Opatrunek jałowy do ran pooperacyjnych, sączących z wkładem chłonnym zabezpieczonym mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami i przecięciem papieru wzdłuż krótszego boku 20cm x 10cm, typu COSMOPOR E x 25szt lub równoważny
3 000 szt.
9
Opatrunek jałowy do ran pooperacyjnych, sączących z wkładem chłonnym zabezpieczonym mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami i przecięciem papieru wzdłuż krótszego boku 25cm x 10cm, typu COSMOPOR E x 25szt lub równoważny
3750 szt.
10
Opatrunek jałowy do ran pooperacyjnych, sączących z wkładem chłonnym zabezpieczonym mikrosiatką, z zaokrąglonymi rogami i przecięciem papieru wzdłuż krótszego boku 35cm x 10cm, typu COSMOPOR E x 25 szt. lub równoważny
1750 szt.
11
Kompresy z waty celulozowej w rolce, niejałowe, 40mm x 50mm, typu PUR - ZELLIN x 500 szt. lub równoważny
40
op.
 
 
PAKIET NR 4
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Opaska gipsowa dł. 3m, szer. 10cm, czas wiązania 4 - 6 min.,
480 szt.
2
Opaska gipsowa dł. 3m, szer. 12cm, czas wiązania 4 - 6 min.,
900 szt.
3
Opaska gipsowa dł. 3m, szer. 15cm, czas wiązania 4 - 6 min.,
2400 szt.
4
Opaska z waty pod gips 10 cm x 3m
450
szt.
5
Opaska z waty pod gips 12 cm x 3m
650
szt.
6
Opaska z waty pod gips 15cm x 3m
850
szt.
 
 
PAKIET NR 5
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Przylepiec chirurgiczny na włókninie z klejem hypoalergicznym akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, rozm. 1,25 cm x 9,00m - 9,2m
50
szt.
2
Przylepiec chirurgiczny na włókninie z klejem hypoalergicznym akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, rozm. 2,5 cm x 9,00m - 9,2m
850
szt.
3
Przylepiec chirurgiczny na włókninie z klejem hypoalergicznym akrylowym bez zawartości uczulającego tlenku cynku, pakowany pojedynczo w kartoniku, rozm. 5 cm x 9,00m - 9,2m
200
szt.
4
Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu,
rozm. 2,5 cm x 9,00m - 9,2m
2300
szt.
5
Przylepiec chirurgiczny, hypoalergiczny, z przezroczystego mikroporowatego polietylenu, , rozm. 5 cm x 9,00m-9,2m
250
szt.
 
 
PAKIET NR 6
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, rozm. 20cm x 30cm x 1 szt., np. typu Granuflex lub równoważny,
20
szt.
2
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, rozm. 15cm x 15cm x 1 szt., np. typu Granuflex lub równoważny,
150
szt.
3
Jałowy opatrunek hydrokoloidowy, rozm. 10cm x 10cm x 1 szt.,np. typu Granuflex lub równoważny,
500
szt.
4
Cienki, jałowy opatrunek hydrokoloidowy,  rozm. 7,5cm x 7,5cm x 1 szt., np. typu Granuflex lub równoważny,
150
szt.
5
Cienki, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, rozm. 10cm x 10cm x 1 szt., np. typu Granuflex lub równoważny, 
400
szt.
6
Cienki, jałowy opatrunek hydrokoloidowy, rozm. 15cm x 15cm x 1 szt., np. typu Granuflex lub równoważny,
100
szt.
7
Sterylna pasta hydrokoloidowa 30g, np. typu Granuflex lub równoważna
10
op.
8
Opatrunek hydrokoloidowy, rozm. 5cm x 5cm x 1 szt., np. typu Aquacel hydrofibre dressing lub równoważny,
50
szt.
9
Opatrunek hydrokoloidowy; rozm. 5cm x 5cm x 1 szt., np. typu Aquacel lub równoważny,
40
szt.
10
Opatrunek hydrokoloidowy; rozm.10cm x 10cm x 1 szt., np. typu Aquacel lub równoważny,
500
szt.
11
Opatrunek hydrokoloidowy; rozm. 20cm x 30cm x 1 szt., np. typu Aquacel lub równoważny,
10
szt.
12
Żel hydrokoloidowy, umieszczony w przezroczystym lepkim podłożu, sterylny 15 g, np. typu Granugel lub równoważny
50
op.
 
 
 
 
PAKIET NR 7
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Chłonny opatrunek; rozm. 5cm x 5cm (+/- 0,5cm), np. typu Aquacel Ag Extra lub równoważny
10
szt.
2
Chłonny opatrunek; rozm. 10cm x 10cm (+/- 1cm), np. typu Aquacel Ag Extra lub równoważny
20
szt.
3
Chłonny opatrunek; rozm. 15cm x 15cm (+/- 1cm),, np. typu Aquacel Ag Extra lub równoważny
20
szt.
4
Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany,
rozm. 10cm x 10cm, np. typu Aquacel Ag Foam lub równoważny
20
szt.
5
Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany,
rozm. 21cm x 21cm, np. typu Aquacel Ag Foam lub równoważny
20
szt.
6
Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany,
rozm. 25cm x 30cm, np. typu Aquacel Ag Foam lub równoważny
20
szt.
 
 
PAKIET NR 8
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, rozm. 10cm x 10cm,
np. typu Aquacel Ag Foam lub równoważny
20
szt.
2
Sterylne, warstwowe opatrunki piankowe regulujące wilgotność rany, rozm. 15cm x 15cm,
np. typu Aquacel Ag Foam lub równoważny
15
szt.
 
 
PAKIET NR 9
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Lignina w płatach, 40cm x 60cm, +/- 3 cm, medyczna, bielona
3500 kg
2
Wata bawełniano – wiskozowa 500g
50
op.
3
Podkłady bardzo chłonne z rozdrobnionej celulozy, dla chorych z problemami urologicznymi, rozm. 60cm x 60 cm
7500 szt.
4
Podkłady bardzo chłonne z rozdrobnionej celulozy, dla chorych z problemami urologicznymi, rozm. 60cm x 90cm
4500 szt.
5
Tampony higieniczne normalne typu Donna lub równoważne
320 szt.
 
 
PAKIET NR 10
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Opaska dziana, pakowana pojedynczo, 4m x 5cm
1000
szt.
2
Opaska dziana, pakowana pojedynczo, 4m x10cm
6500
szt.
3
Opaska dziana, pakowana pojedynczo, 4m x15cm
3500
szt.
 
 
PAKIET NR 11
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Opaska elastyczna tkana z zapinką dł. 5m,
szerokość 10cm, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo
1500
szt.
2
Opaska elastyczna tkana z zapinką dł. 5m,
szerokość 12cm, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo
600
szt.
3
Opaska elastyczna tkana z zapinką dł. 5m,
szerokość 15cm, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo
3000
szt.
4
Opaska elastyczna tkana z zapinką dł. 5m,
szerokość 20cm, wielokrotnego użytku, pakowana pojedynczo
200
szt.
5
Opaska elastyczna podtrzymująca, 12cm x 4m
100
szt.
 
 
 
 
 
PAKIET NR 12
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar standardowy, obwód pasa: 100-150cm  lub 120-150 cm
7 500 szt.
2
Pieluchomajtki dla dorosłych rozmiar standardowy, obwód pasa: 130-170 cm  lub 150-175 cm.
1 800 szt.
 
 
PAKIET NR 13
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Przylepiec na włókninie do mocowania na całej powierzchni, przepuszczający powietrze i parę wodną z hypoalergicznym klejem, 4,5 - 5cm x 10m typu PLASTOFIX lub równoważny
150
szt.
2
Przylepiec na włókninie do mocowania na całej powierzchni, przepuszczający powietrze i parę wodną z hypoalergicznym klejem, 9 - 10cm x 10m typu PLASTOFIX lub równoważny
250
szt.
3
Przylepiec na włókninie do mocowania na całej powierzchni, przepuszczający powietrze i parę wodną z hypoalergicznym klejem, 14 - 15cm x 10m typu PLASTOFIX lub równoważny
250
szt.
4
Przylepiec na włókninie do mocowania na całej powierzchni, przepuszczający powietrze i parę wodną z hypoalergicznym klejem, 19 - 20cm x 10m typu PLASTOFIX lub równoważny
100
szt.
5
Przylepiec na tkaninie z klejem hypoalergicznym, rozm. 5cm x 5m
600
szt.
 
 
PAKIET NR14
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Setony z gazy, niejałowe 2m x 1cm
30
szt.
2
Setony z gazy, niejałowe 2m x 2cm
600
szt.
3
Setony z gazy, jałowe 2m x 10 cm
30
szt.
4
Tupfer z gazy, niejałowej, rożek 15cm x 15cm,  dwuwarstwowy x 500 szt./ op.
10
op.
5
Tupfer z gazy, niejałowej, 18cm x 18cm, x 200 szt./ op.
5
op.
 
 
PAKIET NR15
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Kompresy gazowe jałowe, z podwijanymi brzegami, 17-nitkowe, 8-warstwowe, 7,5cm x 7,5cm
(+/- 1cm),  25 x 2 szt./op., sterylizowane parą wodną
2700
op.
2
Kompresy gazowe jałowe, z podwijanymi brzegami, 17-nitkowe, 8-warstwowe, 5cm x 5cm
(+/- 1cm),   25 x 2 szt./op., sterylizowane parą wodną
2500
op.
3
Kompresy jałowe, włókninowe, chłonne, 4-warstwowe, 5cm x 5cm (+/- 1cm), po 50 szt. = 25 x 2 op., sterylizowane parą wodną
6500
op.
4
Kompresy jałowe, włókninowe, chłonne, 4-warstwowe, 7,5cm x 7,5cm (+/- 1cm), po 50 szt. = 25 x 2 op. sterylizowane parą wodną
12000
op.
5
Kompresy jałowe, włókninowe, chłonne, 4-warstwowe, 10cm x 10cm (+/- 1cm), po 50 szt. = 25 x 2 op sterylizowane parą wodną
1200
op.
 
 
PAKIET NR 16
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Opatrunki jałowe z gazy, nasączone octanem chlorocheksydyny 0,5% i miękką białą parafiną, rozm. 5cm x 5cm, typu BACTIGRAS lub równoważne
1200
szt.
2
Opatrunki jałowe z gazy, nasączone octanem chlorocheksydyny 0,5% i miękką białą parafiną, rozm. 10cm x 10cm, typu BACTIGRAS lub równoważne
2700
szt.
 
 
PAKIET NR 17
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Opatrunki jałowe z gazy, nasączone parafiną, rozm. 10cm x 10cm, typu JELONET lub równoważne
1000
szt.
 
 
PAKIET NR 18
Lp.
Opis środka opatrunkowego
Ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania kaniul obwodowych,
11000
szt.
2
Sterylny przezroczysty półprzepuszczalny opatrunek do mocowania cewników centralnych
2200
szt.
3
Włókninowy, sterylny opatrunek do zabezpieczania wkłuć obwodowych  x 50 szt.
1500
op.
 
 
PAKIET NR 19
Lp.
Opis środka opatrunkowego
Ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Przylepiec hypoalergiczny o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza; rozm., 1,25cm x 9,14 - 9,30 m
500
szt.
2
Przylepiec hypoalergiczny o dużej wytrzymałości mechanicznej, oddychający, przepuszczalny dla pary i powietrza; rozm., 2,5cm x 9,14 - 9,30 m
700
szt.
 
 
PAKIET NR 20
Lp.
Opis środka opatrunkowego
Ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Plastry hypoalergiczne, samoprzylepne paski do zamykania ran, wymiary: 38-40mm x 6-7 mm x 300 szt. (50 x 6szt.) w opakowaniu
20
op.
2
Plastry hypoalergiczne, samoprzylepne paski do zamykania ran, 12- 13mm x 100 - 102 mm x 300szt. (50 x 6szt.) w opakowaniu
20
op.
 
 
PAKIET NR 21
Lp.
Opis środka opatrunkowego
Ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Sterylna chłonna gąbka hemostatyczna, rozm. 70- 80mm x 50mm x 10mm
300
szt.
2
Sterylna chłonna gąbka hemostatyczna, rozm. 70- 80mm x 50mm x 1mm
150
szt.
 
 
PAKIET NR 22
Lp.
Opis środka opatrunkowego
Ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Sterylny przezroczysty, półprzepuszczalny, wodoszczelny opatrunek do mocowania cewników centralnych o wymiarach 10 x 12cm (+/- 1cm). Opatrunek zawierający hydrożel z 2% glukonianem chlorheksydyny, zapewniający ciągłe działanie bakteriobójcze przez 7dni.
450
szt.
 
 
PAKIET NR 23
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Jałowy opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczenia; Ø5,5cm x 10 szt.,
np. typu TenderWet 24 lub równoważny
15
op.
2
Jałowy opatrunek do ran wymagających aktywnego oczyszczenia;
10cm x 10cm x 10 szt., np. typu TenderWet 24 lub równoważny
15
op.
3
Opatrunek hydrokoloidowy, szybko wchłaniający wydzielinę z rany z wysokim potencjałem chłonności, o specjalnie wykrojonym kształcie do zaopatrywania owrzodzeń w okolicy krzyżowej z zewnętrzną wodoodporną warstwą zabezpieczającą ranę, 18cm x 12cm x 3 szt., np. typu Hydrocoll Sacral lub równoważny
10
op.
4
Jałowy kompres z siatki hydrofobowej poliamidowej impregnowanej maścią z tróglicerydów, zawierający srebro metaliczne 5cm x 5cm
15
szt.
5
Jałowy kompres z siatki hydrofobowej poliamidowej impregnowanej maścią z tróglicerydów, zawierający srebro metaliczne 10cm x 10cm
10
szt.
6
Kompres z alginianów wapnia 5cm x 5cm typu Sorbalgon lub równoważny
15
szt.
7
Kompres z alginianów wapnia 10cm x 10cm typu Sorbalgon lub równoważny
15
szt.
 
 
PAKIET NR 24
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Opatrunek hydrokoloidowy do ran z wysiękiem, oczyszczanie i budowa nowej tkanki 10cm x 10cm
150
szt.
2
Opatrunek hydrokoloidowy do ran z wysiękiem, oczyszczanie i budowa nowej tkanki 15cm x 15cm
50
szt.
3
Opatrunek hydrokoloidowy do ran z wysiękiem, oczyszczanie i budowa nowej tkanki 20cm x 20cm
10
szt.
 
 
PAKIET NR 25
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
25 szt. kompresy włókninowe 30- 40g, 4-warstwowe, 7,5cm x 7,5cm
450
pakiet
2
25 szt. kompresy włókninowe 30- 40g.,  4 –warstwowe,
10cm x 10cm z nitką RTG
400
pakiet
3
25 szt. kompresy gazowe z gazy17-nitkowej (17N),
8 –warstwowej (8W) z nitką RTG 7,5 x cm 7,5cm
900
pakiet
4
10 szt. kompresy gazowe z gazy 17N, 16W, z nitką RTG  20 x 10cm
200
pakiet
5
50 szt. kompresy gazowe z gazy 17N ,16W, z nitką RTG 10cm x 10cm
400
pakiet
6
50 szt. kompresy włókninowe 30g -40g  4-warstowe 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG
15 szt. tupfery fasolki 15cm x 15cm z nitką RTG
5 szt. tupfery kule 30cm x 30cm
450
pakiet
7
25 szt. kompresy włókninowe 30g-40 g 4warstwowe;
10cm x 10cm z nitką RTG
25 szt. kompresy włókninowe 30g -40 g 4-warstwowe z nitką  RTG 7,5cm x 7,5cm
15szt. tupfery fasolki 15cm x 15cm z nitką RTG
5 szt. tupfery kule 30cm x 30cm
500
pakiet
8
50 szt. kompresy gazowe z gazy 17N 8W, 10cm x 10cm z nitką RTG
25 szt. kompresy włókninowe 30g -40g,  4W, 7,5cm x 7,5cm z nitką RTG
15 szt. tupfery fasolki 15cm x 15cm RTG
5 szt. tupfery kule 30cm x 30cm
5 szt. serwety gazowe 45cm x 45cm 17N 4W RTG + taśma
900
pakiet
9
25 szt. kompresy gazowe z gazy 17N, 16W, z nitką RTG 20 x 10cm
25 szt. kompresy gazowe z gazy 17N, 16W, z nitką RTG 10 x 10cm
400
pakiet
10
15 szt. tupfery fasolki 15cm x 15cm z nitką RTG
250
pakiet
11
5 szt. serwety gazowe , 45cm x 45cm z gazy 17N, 4W z nitką RTG + taśma
1200
pakiet
 
 
PAKIET NR 26
Lp.
Opis środka opatrunkowego
ilość
j.m.
A
B
C
D
1
Tampon 8 cm nosowy typu Netcell lub równoważny
100 szt.
 
4.5.            Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w SIWZ w formularzu cenowym.
4.6.            W celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymagania Zamawiającego do oferty należy załączyć następujące dokumenty:
1.)      Dokumenty potwierdzające, że oferowane środki opatrunkowe są sklasyfikowane w klasie II a reguła 7 wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych – dotyczy pakietów nr 1, 14,15,25.
2.)      Materiały informacyjne  o oferowanych produktach (katalog lub kopie tych stron katalogu lub inne materiały) potwierdzające zgodność parametrów wymaganych przez Zamawiającego względem oferowanego towaru – dotyczy wszystkich pakietów oraz dodatkowo:
3.)      Karty danych technicznych wystawione przez producenta oferowanych wyrobów potwierdzające grubość pojedynczego włókna bawełnianego min. 15 tex – dotyczy pakietów nr 1, 14, 15.
4.)      Karty danych technicznych wystawione przez producenta oferowanych wyrobów potwierdzające masę powierzchniową gazy 17N (min. 23g/m2) oraz gazy 13N (min. 17g/m2), z których wykonane są zaoferowane wyroby, zgodnie z normą PN-EN 14 079 – dotyczy pakietów nr 1, 14,15.
5.)      Dokumenty potwierdzające walidację procesu sterylizacji zgodnie z normą PN-EN ISO 17665-1 - Raport z ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji – dotyczy pakietu nr 25.
6.)      Próbki wyrobów opatrzonych etykietami zawierającymi wszystkie niezbędne dla wyrobów medycznych dane (po 1 sztuce do każdej pozycji) – dotyczy pakietu nr 21
       Próbki należy złożyć w terminie składania ofert z napisem: „Próbki wyrobów w przetargu nieograniczonym na dostawę materiałów opatrunkowych”.
 
5.                  OFERTY WARIANTOWE:
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
 
6.                  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Do dnia 31 maja 2016 r.
 
7.                  OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1.                  Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Działalność prowadzona na potrzeby wykonania zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień;
2.                  Posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
3.                  Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
4.                  Sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie;
 
Zamawiający oceni czy Wykonawca spełnia warunki udziału na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.
Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 
8.                  WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
1.        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2.        Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3.        Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ppkt 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
       a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
4.        Dokumenty, o których mowa w ppkt 3 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.        Jeżeli w kraju zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Ppkt 4 stosuje się odpowiednio.
 
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca, składa:
 
6.        Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
 
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca składa następujące dokumenty:
 
7.        Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 
*********
W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.
 
9.                  WADIUM:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
10.              KRYTERIA OCENY OFERT:
Cena :                     waga   95 %
Termin płatności:    waga     5%
 
11.              MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT:
Siedziba SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn.
Ofertę należy złożyć do dnia: 05.05.2015 r. godz.: 11:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.05.2015 r. o godz. 11:10 w Sali Konferencyjnej SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie- (budynek „D”, II piętro Administracja)
 
12.              TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od dnia składania ofert.
 
13.               INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
 
14.              Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
 
15.              Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.
Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.
 
16.              OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:
Tomasz Baranowski  -  TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97
 
17.              Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:
DOKUMENTY DO POBRANIA:

Dokument utworzył(-a):  Przemysław Grzyb  (24.04.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Przemysław Grzyb  (24.04.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Przemysław Grzyb  (04.05.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Przemysław Grzyb  (04.05.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^