Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę aplikatorów ginekologicznych, NZP-34/05/15 w archiwum

Olsztyn, 15.06.2015 r.
 
Dot.: Przetarg nieograniczony na dostawę aplikatorów ginekologicznych, NZP- 34/05/15
 
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
1.   Działając na podstawie art. 92 ust 1, pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 1146 i 1232), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę złożył następujący Wykonawca:
 
Elekta Sp. z o.o., ul. Podbipięty 52, 02 – 732 Warszawa, cena oferty 43075,80 zł brutto, termin realizacji zamówienia 70 dni.
 
2.   Mając na uwadze kryteria oceny ofert w niniejszym postępowaniu ofercie przyznano, następujące ilości punktów:
 
Łączna ilość punktów – 100,
Ilość punktów w kryterium „Cena” – 90,
Ilość punktów w kryterium „Termin dostawy” – 10;
 
Do realizacji wybrano ofertę złożoną przez Elekta Sp. z o.o.
 
3.   Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wybrana oferta została sporządzona zgodnie z wymogami formalnymi i technicznymi, oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zapisami SIWZ, otrzymała maksymalną łączną ilość punktów w kryteriach „Cena” i „Termin dostawy”, jest to jedyna oferta złożona w przedmiotowym postępowaniu.
 
4.   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego nastąpi przed upływem terminów określonych w art. 94 ust. 1 tejże ustawy.
 
5.   Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 811, 915, 1146 i 1232) -   dział VI "Środki ochrony prawnej".

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (15.06.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (15.06.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (15.06.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (15.06.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^