Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Przetarg nieograniczony na dostawę leków

 

ZZ –18/05/08                                                                              Olsztyn, dnia 30.05.2008 r.

 

 

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

-dostawa leków

 

Ogłoszenie przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich

 w dniu 30.05.2008 r.

 

 

1.  ZAMAWIAJĄCY:

 

Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii  w Olsztynie,

(ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie)

 ul. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn,

www.poliklinika.olsztyn.pl

e-mail: przetargi@poliklinika.olsztyn.pl

 

 

2.  TRYB ZAMÓWIENIA:

Przetarg nieograniczony w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych (PZP) powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

3.  SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – SIWZ można pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego lub po pisemnym złożeniu wniosku o jej przekazanie (zostanie wysłana pod wskazany adres). Specyfikacja jest odpłatna i kosztuje 10 zł. + VAT.

Specyfikacja dostępna jest również na stronie internetowej: www.poliklinika.olsztyn.pl

 

4.  PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiot zamówienia stanowi dostawa leków o parametrach i ilościach określonych w formularzu cenowym - załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

 

KOD CPV:   

24.40.00.00-8

Produkty lecznicze

24.45.21.00-8

Środki przeciwnowotworowe

 

Zamawiający dokonał podziału asortymentu na 75 pakietów.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety.

 

 

Pakiet nr 1 – poz. 38

Pakiet nr 2 – poz. 15

Pakiet nr 3 – poz. 96

 

 

Pakiet nr 4 – poz. 7:

1

Addamel N 10 ml x 20 amp

30

op.

2

Glycophos 20 ml x 10 fiol.

30

op.

3

Aminosteril a 500 ml KE 10%

120

fl.

4

Aminosteril N Hepa 8% 500 ml

60

fl.

5

Nephrotect 10%  250 ml

60

op.

6

Soluvit N x 10 fiol.

10

op.

7

Vitalipid N adult 10 ml x 10 amp

10

op.

 

Pakiet nr 5 – poz. 59

Pakiet nr 6 – poz. 45

 

Pakiet nr 7 – poz. 1:

1

Pantoprazol 20 mg × 14 tabl

100

op.

 

Pakiet nr 8 – poz. 20

Pakiet nr 9 – poz. 23

Pakiet nr 10 – poz. 21

Pakiet nr 11 – poz. 33

 

Pakiet nr 12 – poz. 2:

1

Ondansetron 8 mg x 5 amp.

3000

op

2

Ondansetron 8 mg tabl. X 10 tabl.

50

op

 

Pakiet nr 13 – poz. 7:

1

Cisatracurium besilate 10mg/5ml x 5amp.

60

op.

2

Sufentanil 5mcg/ml 10 ml x 5amp.

20

op.

3

Atracurium besylate 50mg x 5amp.

400

op.

4

Remifentanil 1 mg x 5 amp.

20

op.

5

Remifentanil 2 mg x 5 amp.

30

op.

6

Cefuroxime axetil 0,25g x 10 tabl.

20

op.

7

Cefuroxime axetil 0,5g x 10 tabl.

20

op.

 

Pakiet nr 14 – poz. 31

 

Pakiet nr 15 – poz. 3:

1

Piracetam 1200mg x 60 tabl.

100

op.

2

Piracetam 400 mg x 60 tabl.

30

op.

3

Piracetam 800mg x 60 tabl.

50

op.

 

Pakiet nr 16 – poz. 2:

1

Ciprofloxacyna 1% 0,1g/10ml x 10 amp

200

op.

2

Ciprofloxacyna 1% 0,2g/20ml x 10 amp

200

op.

 

Pakiet nr 17 – poz. 2:

1

Ciprofloksacyna 250mg x 10 tabl.

200

op.

2

Ciprofloksacyna 500mg x 10 tabl.

200

op.

 

Pakiet nr 18 – poz. 2:

1

Voriconazol inj  0,2g × 1 fiolka

50

op.

2

Voriconazol  0,2g × 20 tabl

3

op.

 

Pakiet nr 19 – poz. 2:

1

Bondronat inj  6mg / 6ml × 1 fiolka

100

op.

2

Bondronat  0,05g × 28 tabl

100

op.

 

Pakiet nr 20 – poz. 1:

1

Pantoprazol 40 mg × 1 fiolka

600

op.

 

Pakiet nr 21 – poz. 1:

1

Sevofluran 250 ml x 1flakon

50

op.

 

Pakiet nr 22 – poz. 28

 

Pakiet nr 23 – poz. 2:

1

Ciprofloxacyna 1% 200mg × 1 worek

200

op.

2

Ciprofloxacyna 1% 400mg × 1 worek

200

op.

 

Pakiet nr 24 – poz. 3:

1

Calcium folinat 100mg x 1 amp.

6000

amp.

2

Calcium folinat 200mg x 1 amp

1000

amp.

3

Calcium folinat 500mg × 1 amp

500

amp

 

Pakiet nr 25 – poz. 2:

1

Etopozid 200mg x 1 fiol.

1000

fiol.

2

Etopozid 100mg x 1 fiol.

1000

fiol.

 

Pakiet nr 26 – poz. 2:

1

Metotrexat 50 mg x 1 amp.

250

amp

2

Metotrexat 10 mg x 1 amp.

20

amp

 

Pakiet nr 27 – poz. 1:

1

Onco BCG 50 mg

150

amp

 

Pakiet nr 28 – poz. 2:

1

Bevacizumab 400mg/16ml x 1 fiol.

100

fiol.

2

Bevacizumab 100mg/4ml x 1 fiol.

50

fiol.

 

Pakiet nr 29 – poz. 1:

1

Bicalutamide 50 mg x 28 tabl.

120

op.

 

Pakiet nr 30 – poz. 1:

1

Isofluran 250 ml

40

fl.

 

Pakiet nr 31 – poz. 2:

1

Mesnum 200mg/2ml x 50 amp.

80

op

2

Mesnum 400mg x 50 amp

10

op.

 

Pakiet nr 32 – poz. 3:

1

Fluconazole 100mgx7kaps

300

op.

2

Fluconazole 50mgx14kaps

100

op.

3

Fluconazole 2mg/ml  100ml x 1flakon

1500

op.

 

Pakiet nr 33 – poz. 3:

1

Morphini sulfas 0,01 x 60 tabl.

60

op

2

Morphini sulfas 0,03 x 60 tabl.

60

op

3

Morphini sulfas 0,1 x 60 tabl.

10

op

 

Pakiet nr 34 – poz. 3:

1

Doxorubicin 200mg x 1 fiol

300

fiol.

2

Doxorubicin 50mg x 1 fiol

300

op

3

Doxorubicin 10mg x 1 fiol

150

fiol.

 

Pakiet nr 35 – poz. 2:

1

Epirubicyna 10 mg x 1 fiol

300

fiol.

2

Epirubicyna 50 mg x 1 fiol

600

fiol.

 

Pakiet nr 36 – poz. 2:

1

Fludarabina 50 mg x 5 fiol

20

op.

2

Fludarabina oral 10 mg x 20 tabl

50

op.

 

Pakiet nr 37 – poz. 1:

1

Omeprazol 20 mg x 90 kaps

300

op

 

Pakiet nr 38 – poz. 3:

1

Mitomycyna C 2 mg x 1 fiol.

30

fiol.

2

Mitomycyna C 10 mg x 1 fiol.

30

fiol.

3

Mitomycyna C 20 mg x 1 fiol.

100

fiol.

 

Pakiet nr 39 – poz. 1:

1

Desflurane 240ml plyn do anastezji wziewnej × 1amp

50

flakon

 

Pakiet nr 40 – poz. 2:

1

Irinotecan 40 mg x 1 fiol

250

fiol.

2

Irinotecan 100 mg x 1 fiol.

400

fiol.

 

Pakiet nr 41 – poz. 3:

1

 Cyclophosphamide 200 mg x 1 fiol

500

fiol.

2

 Cyclophosphamide 1000 mg x 1 fiol

800

fiol.

3

 Cyclophosphamide 50 mg x 50 draz

10

op

 

Pakiet nr 42 – poz. 1:

1

Myocet 50 mg x 2 zest.

14

zest

 

Pakiet nr 43 – poz. 2:

1

Gemcytabina 1g x 1 fiol.

2000

fiol.

2

Gemcytabina 0,2g x 1 fiol.

1000

fiol.

 

Pakiet nr 44 – poz. 1:

1

Imatinib 400 mg x 30 tabl.

50

op

 

Pakiet nr 45 – poz. 2:

1

Cisplatin 10 mg x 1 amp

1500

amp

2

Cisplatin 50 mg x 1amp

2500

amp

 

Pakiet nr 46 – poz. 1:

1

Mitoksantrone 20 mg x 1 fiol.

160

fiol.

 

Pakiet nr 47 – poz. 1:

1

Bleomycin 15 mg x 1 fiol.

400

fiol.

 

Pakiet nr 48 – poz. 2:

1

Dacarbazin 100 mg x 1 fiol

500

fiol.

2

Dacarbazin 200 mg x 1 fiol

600

fiol.

 

Pakiet nr 49 – poz. 2:

1

Temozolamid 250 mg x 5 kaps.

100

op

2

Temozolamid 20 mg x 5 kaps.

300

op

 

Pakiet nr 50 – poz. 4:

1

Fluorouracil 250 mg × 1

600

fiol.

2

Fluorouracil 500mg × 1

1500

fiol.

3

Fluorouracil 1g × 1

1000

fiol

4

Fluorouracil 5g × 1

1500

fiol

Pakiet nr 51 – poz. 1:

1

Fulvestrant 250 mg x 1 fiol

150

fiol.

 

Pakiet nr 52 – poz. 2:

1

Ifosfamide 1000 mg x 1 fiol.

150

fiol.

2

Ifosfamide 2000 mg x 1 fiol.

500

fiol.

 

Pakiet nr 53 – poz. 1:

1

Nexavar 200 mg x 112 tabl.

50

op

 

Pakiet nr 54 – poz. 2:

1

Vincristine 1 mg x 10 fiol.

80

op

2

Vinblastin 5mg x 10 fiol

80

op

 

Pakiet nr 55 – poz. 2:

1

Vinorelbine 10 mg x 10 amp.

10

op

2

Vinorelbine 50 mg x 10 amp.

30

op

 

Pakiet nr 56 – poz. 3:

1

Oxaliplatyna  50 mg 1 fiol

2000

fiol.

2

Oxaliplatyna 100 mg x 1 fiol.

500

fiol.

3

Oxaliplatyna 200 mg x 1 fiol.

300

fiol.

 

Pakiet nr 57 – poz. 7:

1

Enoxaparinum sodium 20mg (2000j.m.) x 1

1000

amp. strzyk

2

Enoxaparin sodium 40mg (4000j.m.) × 1

5000

amp. strzyk

3

Enoxaparin sodium 60mg (6000j.m.) × 1

3000

amp. strzyk

4

Enoxaparin sodium 80mg (8000j.m.) × 1

1000

amp. strzyk

5

Enoxaparin sodium 100mg (10000j.m.) × 1

100

amp. strzyk

6

Enoxaparin sodium 120mg(12000j.m.) × 1

100

amp. strzyk

7

Enoxaparin sodium 150mg(15000j.m.) × 1

100

amp. strzyk

 

Pakiet nr 58 – poz. 7:

1

Nadroparin calcium 2.850 j.m. x 1

2000

amp. strzyk

2

Nadroparin calcium 3.800 j.m. × 1

5000

amp. strzyk

3

Nadroparin calcium 5.700 j.m. × 1

3000

amp. strzyk

4

Nadroparin calcium 7.600 j.m. × 1

1000

amp. strzyk

5

Nadroparin calcium 9.500 j.m. × 1

100

amp. strzyk

6

Nadroparin calcium 11.400 j.m. × 1

100

amp. strzyk

7

Nadroparin calcium 15.200 j.m. × 1

100

amp. strzyk

 

Pakiet nr 59 – poz. 7:

1

Dalteparinum 2.500 j.m / 0,2ml x 1

1000

amp. strzyk

2

Dalteparinum 5.000 j.m /0,2ml × 1

7000

amp. strzyk

3

Dalteparinum 7.500 j.m /0,3ml × 1

1000

amp. strzyk

4

Dalteparinum 10.000 j.m /0,4ml × 1

100

amp. strzyk

5

Dalteparinum 12.500 j.m /0,5ml × 1

100

amp. strzyk

6

Dalteparinum 15.000 j.m /0,6ml  × 1

100

amp. strzyk

7

Dalteparinum 18.000 j.m /0,72ml  × 1

50

amp. strzyk

 

Pakiet nr 60 – poz. 5:

1

Gensulin M10 100j.m./1ml  3ml ×5amp

10

op

2

Gensulin M20 100j.m./1ml  3ml ×5amp

10

op

3

Gensulin M30 100j.m./1ml  3ml ×5amp

10

op

4

Gensulin M40 100j.m./1ml  3ml ×5amp

10

op

5

Gensulin M50 100j.m./1ml  3ml ×5amp

10

op

 

Pakiet nr 61 – poz. 1:

1

Sunitynib 50 mg x 30 tabl

30

op

 

Pakiet nr 62 – poz. 1:

1

Piracetam 12g / 60 ml x 1 flakon

500

fl

 

Pakiet nr 63 – poz. 5:

1

Marcaina-Adrenalina 0,5 % 20ml x 5 fiol.

60

op.

2

Marcaina Spinal Heavy 0,5% x 5 amp.

300

op.

3

Meronem 1000mg x 10 fiol.

10

op.

4

Meronem 500mg x 10 fiol.

20

op.

5

Xylocaina 2% 50 ml x 5 fiol.

50

op.

 

Pakiet nr 64 – poz. 1:

1

Cefazolin 1 g x 1 fiol.

5000

fiol.

 

Pakiet nr 65 – poz. 2:

1

Interferon alfa 6 mln × 1 amp-strzyk.

50

op

2

Interferon alfa 3 mln/0,5ml × 1 amp-strzyk.

50

op

 

Pakiet nr 66 – poz. 4:

1

Tramadoli h/ch 50 mg x 20 kaps.

300

op

2

Tramadoli h/ch 100 mg x 30 tabl.

200

op

3

Tramadoli h/ch 100 mg/ml krople 10 ml

100

op

4

Tramadoli h/ch 100 mg/ml krople 96 ml

10

op

 

Pakiet nr 67 – poz. 1:

1

Paclitaxel 100 mg x 1

1500

op

 

Pakiet nr 68 – poz. 2:

1

Ceftriakson 1 g x 1 fiol.

1000

fiol.

2

Ceftriakson 2 g x 1 fiol.

1000

fiol

 

Pakiet nr 69 – poz. 2:

1

Ceftazydym 1 g x 1 fiol.

2000

fiol.

2

Ceftazydym 2 g x 1 fiol.

500

fiol

 

Pakiet nr 70 – poz. 2:

 1

Cefuroksym 1,5 g x 1 fiol.

2000

fiol.

 2

Cefuroksym 0,75 g x 1 fiol.

5000

fiol.

 

Pakiet nr 71 – poz. 2:

1

Amoksycylina 1000 mg x 16 kaps.

100

op

2

Amoksycylina 500 mg x 16 kaps.

10

op

 

Pakiet nr 72 – poz. 1:

1

Pegfilgrastim 6 mg/0,6 ml x 1 amp.strzyk.

40

op

 

Pakiet nr 73 – poz. 2:

1

Pemetrexet 500 mg x 1 fiol.

50

op

2

Pemetrexet 100 mg × 1 fiol

100

op

 

Pakiet nr 74 – poz. 2:

1

Cefotaxim 1 g x 1 fiol

1000

fiol.

2

Cefotaxim 2 g x 1 fiol

1000

fiol

 

 

Pakiet nr 75 – poz. 4:

1

Amoksycylina + kwas klawulanowy 1,2 x 10 fiol.

1500

op

2

Amoksycylina + kwas klawulanowy 375 mg x 21 tabl

30

op

3

Amoksycylina + kwas klawulanowy 625 mg x 21 tabl

120

op

4

Amoksycylina + kwas klawulanowy 1 g x 14 tabl

150

op

 

 

5.  OFERTY WARIANTOWE:

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

6.  TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Zamówienia realizowane sukcesywnie w miarę pojawiających się potrzeb zgłaszanych przez Zamawiającego przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.

 

7.  WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 

-   Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 

-   Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

 

-   Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

 

-   Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  

Ocena spełniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach.

 

8.  WYMAGANE DOKUMENTY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę stawianych warunków oferta musi  zawierać następujące dokumenty:

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli  odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 

2. Koncesję, zezwolenie lub licencję, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym (koncesja /zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu produktami leczniczymi zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne - jeżeli Wykonawca składa ofertę na produkty lecznicze).

 

3. Aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

5. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 

6. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 

Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawione w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty pełnomocnictwem).

 

7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 1, 3, 5 - składa dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b) nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

2) pkt 4 - Wykonawca składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.

 

8.

a) Dokumenty, o których mowa w pkt 7. 1) lit a i c. oraz 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

b) Dokument, o którym mowa w pkt 7. 1) lit b. powinien być wystawiony nie wcześniej niż   3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

c) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby, lub w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt 7. zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym lub organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Pkt 8 a i b. stosuje się odpowiednio.

 

9. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia należy załączyć dokument pełnomocnictwa do wspólnego reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia oraz wymagane dokumenty dla każdego z partnerów z osobna.

 

9.  WADIUM:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający określa wadium na kwotę:

 

Pakiet nr

Wadium

Pakiet nr

Wadium

Pakiet nr

Wadium

1

180,00 zł.

26

10,00 zł.

51

1 270,00 zł.

2

180,00 zł.

27

150,00 zł.

52

140,00 zł.

3

340,00 zł.

28

3 710,00 zł.

53

4 450,00 zł.

4

110,00 zł.

29

360,00 zł.

54

270,00 zł.

5

750,00 zł.

30

50,00 zł.

55

310,00 zł.

6

580,00 zł.

31

70,00 zł.

56

2 800,00 zł.

7

20,00 zł.

32

210,00 zł.

57

540,00 zł.

8

430,00 zł.

33

60,00 zł.

58

470,00 zł.

9

510,00 zł.

34

340,00 zł.

59

400,00 zł.

10

180,00 zł.

35

580,00 zł.

60

40,00 zł.

11

550,00 zł.

36

740,00 zł.

61

3 360,00 zł.

12

210,00 zł.

37

140,00 zł.

62

50,00 zł.

13

250,00 zł.

38

140,00 zł.

63

290,00 zł.

14

780,00 zł.

39

170,00 zł.

64

180,00 zł.

15

30,00 zł.

40

1 860,00 zł.

65

70,00 zł.

16

160,00 zł.

41

150,00 zł.

66

80,00 zł.

17

30,00 zł.

42

400,00 zł.

67

670,00 zł.

18

210,00 zł.

43

7 130,00 zł.

68

200,00 zł.

19

1 240,00 zł.

44

2 100,00 zł.

69

380,00 zł.

20

90,00 zł.

45

520,00 zł.

70

120,00 zł.

21

240,00 zł.

46

60,00 zł.

71

10,00 zł.

22

90,00 zł.

47

130,00 zł.

72

720,00 zł.

23

80,00 zł.

48

110,00 zł.

73

1 840,00 zł.

24

950,00 zł.

49

3 350,00 zł.

74

110,00 zł.

25

220,00 zł.

50

630,00 zł.

75

420,00 zł.

 

     

10.  KRYTERIA OCENY OFERT:

Jedynym kryterium jest cena oferty – pakietu.

Cena oferty to cena brutto uwzględniająca cenę netto towaru, należny podatek VAT, koszt transportu i ubezpieczenia. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

 

11.  MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Siedziba ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie – Kancelaria, ul. Wojska Polskiego 37,

10-228 Olsztyn.

Ofertę należy złożyć do dnia: 10.07.2008 r. godz.: 12:00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.07.2008 r. o godz. 12:10 w Sali Konferencyjnej ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie- (bryła „D”, II piętro Administracja)

 

12.  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

60 dni od dnia składania ofert.

 

13.  INFORMACJE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ:

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

15. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna.

Zamawiający nie będzie prowadził aukcji elektronicznej.

         

16.  OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU:

Jacek Gomoliński, Przemysław Grzyb  -   TEL./FAX. 089-539-82-18,  TEL. 089-539-82-97

 

17.    Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację:

www.poliklinika.olsztyn.plDokumenty do pobrania:

- Specyfikacja_Istotnych_Warunków_Zamówienia_leki

- Formularz_oferty_leki

- Formularz_cenowy_leki

- Oświadczenie_Wykonawcy_leki

- Wzór_umowy_leki


- Zawiadomienie_o_proteście_PGF_URTICA_leki

- Protest_PGF_URTICA_leki

- Rozstrzygnięcie_protestu_-_modyfikacja_treści_SIWZ_leki

- Odpowiedzi_na_zapytania_-_modyfikacja_treści_SIWZ_leki

- Odpowiedzi_na_zapytania_2_-_modyfikacja_treści_SIWZ_leki

Dokument utworzył(-a):  Jacek Gomoliński  (30.05.2008)
Dokument wprowadził(-a):  Jacek Gomoliński  (30.05.2008)
Dokument zatwierdził(-a):  Jacek Gomoliński  (07.07.2008)
Dokument modyfikował(-a):  Jacek Gomoliński  (07.07.2008)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^