Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczynników histopatologicznych. NZP-59/12/15.     28.01.2016     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów elektrochirurgicznych do generatora Ligasure, Autosonix, platformy Valleylab Force Triad, przystawki argonowej Valleylab Force Argon NZP- 57/10/15 w archiwum     21.01.2016     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku. NZP-62/12/15.     20.01.2016     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej. NZP-61/12/15 w archiwum     11.01.2016     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-58/11/15 w archiwum     31.12.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatury do barwień IHC/ISH wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do oznaczeń immunohistochemicznych NZP- 56/10/15 w archiwum     07.12.2015     
  ∴  NZP-49/09/15 - Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego uzytku.     02.12.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznych protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych. NZP-53/10/15     24.11.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. NZP-55/10/15 w archiwum     09.11.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych - pakiet nr 3. NZP-46/09/15 w archiwum     09.11.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-46/09/15 w archiwum     06.11.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę tomografu komputerowego do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z ruchomością oddechową) wraz z wykonaniem adaptacji pomieszczeń Zamawiającego. NZP-45/08/15     30.10.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szwów i siatek chirurgicznych, NZP-47/09/15 w archiwum     26.10.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych. NZP-48/09/15.     23.10.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę myjni endoskopów giętkich z elektronicznym systemem umożliwiającym rejestrację obrazów z danymi pacjenta, monitoringiem procesu mycia oraz integracją bazy danych z posiadanym systemem Infomedica i AMMS. NZPNZP –51/10/15.     23.10.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ortopedycznych protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych. NZP-37/07/15     06.10.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-51/09/15 w archiwum     02.10.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych. NZP-50/09/15     02.10.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do laboratorium oraz dzierżawę analizatorów. NZP-42/07/15     25.09.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-43/08/15     11.09.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-44/08/15 w archiwum     07.09.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę przewoźnego stanowiska do znieczuleń, NZP-41/07/15 w archiwum     03.09.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-43/08/15     03.09.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę podkładów chłonnych 60 x 90 cm. NZP-39/07/15     25.08.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-26/04/15     24.08.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez (implantów) piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych. NZP-38/07/15.     20.08.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. NZP-40/07/15     06.08.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-26/04/15     17.07.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. NZP-36/06/15 w archiwum     14.07.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-26/04/15     14.07.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-26/04/15     10.07.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych. NZP – 33/05/15.     01.07.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. NZP-32/05/15     30.06.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę aplikatorów ginekologicznych, NZP-34/05/15 w archiwum     15.06.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z wynajmem pościeli szpitalnej oraz odzieży operacyjnej i ochronnej dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-07/01/15     12.06.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. NZP-29/04/2015     02.06.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługi specjalistycznego utrzymania czystości, higieny szpitalnej oraz wykonywania usług pomocniczych wraz przejęciem pracowników na podstawie art. 231 Kodeksu Pracy, NZP – 17/03/15 w archiwum     02.06.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wytwarzanie i dostawę posiłków dla pacjentów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie wraz z przejęciem pracowników Zamawiającego w trybie art. 231 Kodeksu Pracy. NZP-18/03/15     28.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługi serwisowe systemu trójwymiarowego systemu obrazowania powierzchni Vision RT, NZP – 23/03/15 w archiwum     27.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-30/04/15     27.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie opieki serwisowej nad systemem informatycznym InfoMedica/AMMS. NZP-31/05/15     27.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę doręczania przesyłek zawierających imienne zaproszenia na badania profilaktyczne. NZP-27/04/15     21.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę czyszczenia układów i dezynfekcję instalacji klimatyzacyjnych w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie.NZP-28/04/15.     14.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową akceleratora liniowego Truebeam Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem. NZP-21/03/15.     12.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych. NZP-15/02/15 w archiwum     07.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów do żywienia pozajelitowego, NZP-25/03/15 w archiwum     04.05.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych (cz.2). NZP-08/01/15 w archiwum     24.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony - dzierżawa analizatora do diagnostyki z zakresu immunochemii i biochemii wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych.     24.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-16/03/15     16.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-24/03/15     15.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych (cz.1). NZP-08/01/15 w archiwum     15.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów ortopedycznych. NZP-20/03/15     09.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i tonerów. NZP-14/02/15 w archiwum     01.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych i płynów stosowanych w leczeniu żywieniowym. NZP-11/02/15 w archiwum     01.04.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony pn.: „Poprawa efektywności administracji poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie”. NZP-01/01/15     19.03.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na obsługę serwisową i naprawy pogwarancyjne rezonansu magnetycznego TOSHIBA VANTAGE XGV     18.03.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę źródeł radioaktywnych Ir-192 oraz wymianę stacji TCS do aparatu MicroSelectron HDR V3 firmy Nucletron wraz z obsługą serwisową. NZP-18/03/15     17.03.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług hotelowych dla pacjentów SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-06/01/15     06.03.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do zabiegów endoskopowych. NZP-13/02/15     05.03.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługi ochrony mienia SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, NZP-12/02/15 w archiwum     04.03.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego uzytku. NZP-04/01/15.     03.03.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez onkologicznych. NZP-59/11/14     20.02.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i materiałów eksploatacyjnych do zabiegów endoskopowych . NZP-05/01/15     17.02.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów lecznicznych. NZP-02/01/15     13.02.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii „MicroSelectron HDR V3 Nucletron”. NZP-64/12/14     10.02.2015     
  ∴  Przetrag nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczyyników histopatologicznych. NZP-57/10/14.     06.02.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę aplikatorów ginekologicznych, NZP-62/12/14 w archiwum     04.02.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej.NZP-61/12/14.     16.01.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-52/10/14 - c.d. (2) w archiwum     09.01.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów elektrochirurgicznych do generatora Ligasure, Autosonix, Platformy Valleylab Force Triad i Przystawki Argonowej Valleylab Force Argon. NZP-57/10/14     09.01.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-50/10/14 (cz.3)     08.01.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-52/10/14 w archiwum     02.01.2015     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opieki serwisowej nad systemem informatycznym InfoMedica. NZP-60/12/14     22.12.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku. NZP- 55/10/14     22.12.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych (cz.2) - NZP-41/08/14 w archiwum     19.12.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-50/10/14 (cz. 2)     18.12.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-50/10/14 (cz. 1)     16.12.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów lecznicznych. NZP-58/11/14     15.12.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych (cz.1) - NZP-41/08/14 w archiwum     28.11.2014     
  ∴  Przetrag nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku.NZP-48/09/14.     28.11.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostosowanie pomieszczeń I piętra budynku F dla potrzeb Oddziału Neurologii i pomieszczeń V piętra budynku E dla potrzeb Ośrodka leczenia nowotworów piersi. NZP-56/10/14     19.11.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatury do barwień IHC/ISH wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych dowykonywania oznaczeń immunohistochemicznych. NZP-47/09/14     14.11.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na grupowe ubezpieczenie na życie pracowników SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie oraz członków ich rodzin. NZP-44/09/14     07.11.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych. NZP-43/09/14     31.10.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostosowanie pomieszczeń I piętra budynku F dla potrzeb Oddziału Neurologii i pomieszczeń V piętra budynku E dla potrzeb Ośrodka leczenia nowotworów piersi. NZP-51/10/14     30.10.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szwów i siatek chirurgicznych, NZP-25/05/14 w archiwum     24.10.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mammografu cyfrowego z opcją tomosyntezy oraz zestawu do gruboigłowej biopsji piersi w postaci cyfrowego urządzenia rentgenowskiego ze stołem do biopsji stereotaktycznej w pozycji leżącej na brzuchu wraz z urządzeniem do wykonywania biopsji mammotomicznej, NZP-24/05/14 w archiwum     15.10.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do immunochemii i biochemii wraz z aparatami zastępczymi oraz dostawa odzynników i materiałów eksploatacyjnych.     14.10.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego. NZP-39/08/14     03.10.2014     
  ∴  Zapytanie o cenę na dostawę wędlin, mięsa i drobiu, NZP-42/09/14 w archiwum     01.10.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez (implantów) piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych. NZp-40/08/14     15.09.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-14/03/14 (cz.III)     01.09.2014     
  ∴  Przeatrg nieograniczony na dzierżawę analizatora do diagnostyki parametrów krytycznych. NZP-38/07/14.     29.08.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń w budynku „E” – I piętro i dostosowaniem ich do potrzeb Oddziału Chemioterapii Jednodniowej. NZP-37/07/14     28.08.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-14/03/14 (cz.II)     06.08.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. NZP-36/07/14.     31.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę doręczania przesyłek zawierających imienne zaproszenia na badania profilaktyczne.NZP – 33/06/14     30.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produków leczniczych. NZP-35/06/14 w archiwum     24.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. NZP-34/06/14.     23.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie w archiwum     16.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych. NZP-31/06/14     14.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-14/03/14 (cz. 1)     14.07.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do diagnostyki z zakresu mikrobiologii, serologiigrup krwi, badania ogólnego moczu, elektroforezy i immunofiksacji oraz na zakupdrobnego sprzętu laboratoryjnego. NZP-23/05/14     04.07.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Przetarg nieograniczony na dostawę warzyw i owoców. NZP-32/06/14.     30.06.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. NZP-22/04/14     27.06.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-20/04/14 w archiwum     27.06.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników, NZP – 28/05/14. w archiwum     24.06.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na udzielenie pożyczki w kwocie 2 300 000 zł. dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-21/04/14     09.06.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. NZP-12/02/14 w archiwum     23.05.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dzierżawę analizatorów do hematologii i koagulologii wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych. NZP-17/03/14.     13.05.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. NZP-08/01/14     25.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczonmy na dostawę warzyw i owoców. NZP-19/03/14. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.     23.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów mechanicznych SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-10/02/14     22.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych. NZP-07/02/14 w archiwum     14.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spozywczych, napojów, mrożonek i jaj kurzych, NZP-15/03/14 w archiwum     10.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów ortopedycznych. NZP-11/02/14     09.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-16/03/14 w archiwum     04.04.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych - pakiet nr 6. NZP-09/02/14 w archiwum     18.03.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów stosowanych w leczeniu żywieniowym. NZP-13/03/14 w archiwum     18.03.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych. NZP-09/02/14 w archiwum     07.03.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. NZP-73/12/13 w archiwum     27.02.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych i płynów stosowanych w leczeniu żywieniowym. NZP-76/12/13 w archiwum     27.02.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych. NZP-4/01/14     13.02.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na udzielenie pożyczki dla SP ZOZ MSW w Olsztynie, NZP - 66/11/13 w archiwum     07.02.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę paliw NZP-05/01/14 w archiwum     05.02.2014     
  ∴  Zapytanie o cenę na dostawę drobiu, NZP - 02/01/14 w archiwum     29.01.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej i pościeli jednorazowego użytku. NZP-03/01/14.     29.01.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-1/01/14     24.01.2014     
  ∴  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargowym na dostawę warzyw i owoców do SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-67/11/13     23.01.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii „MicroSelectron HDR V3 Nucletron”. NZP-65/11/13     10.01.2014     
  ∴  Zapytanie o cenę na dostawę mięsa i drobiu, NZP - 70/12/13 w archiwum     03.01.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę paliw, NZP - 69/12/13 w archiwum     02.01.2014     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pompy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej. NZP-71/12/13     31.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej. NZP-74/12/13 w archiwum     24.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczynników histopatologicznych. NZP-61/10/13.     24.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez onkologicznych, poresekcyjnych oraz protez więzadeł stawu kolanowego. NZP-49/09/13 (Pakiet Nr 2 oraz 4)     23.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opieki serwisowej nad systemem informatycznym „InfoMedica”. NZP-72/12/13     23.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez onkologicznych, poresekcyjnych oraz protez więzadeł stawu kolanowego. NZP-49/09/13 (Pakiety Nr 1, 3 oraz 6)     17.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-60/10/13     17.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę preparatów leczniczych. NZP-68/12/13 w archiwum     17.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych i wyrobów medycznych. NZP-55/10/13 w archiwum     06.12.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-62/10/13 w archiwum     28.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego. NZP-64/11/13     27.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów elektrochirurgicznych do generatora Ligasure, Autosonix, Platformy Valleylab Force Triad i Przystawki Argonowej Valleylab Force Argon. NZP-63/10/13     22.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opieki serwisowej nad systemem informatycznym "InfoMedica". NZP-59/10/13     20.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego i laboratoryjnego w archiwum     13.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do laboratorium (w zakresie immunologii i elektroforezy) wraz z dostawą odczynników i testów laboratoryjnych do mikrobiologii. NZP-58/10/13     08.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku NZP-51/09/13.     07.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na docieplenie dachu płaskiego części budynku „D” SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-56/10/13     05.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku dla SPZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-50/09/13     04.11.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego, NZP-42/07/13 w archiwum     24.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę dwóch dźwigów osobowych zainstalowanych w budynku E-F SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-54/10/13     24.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych. NZP-48/09/13     21.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-53/09/13 w archiwum     11.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-38/07/13 w archiwum     04.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-46/08/13     03.10.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatury do barwień IHC/ISH wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania oznaczeń immunohistochemicznych, NZP-47/08/13 w archiwum     19.09.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez (implantów) piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych.NZP-45/08/13     16.09.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-38/07/13 (pakiet nr 31) w archiwum     09.09.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-38/07/13 (pakiet nr 18) w archiwum     04.09.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa NZP-44/07/13     03.09.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę (sprzedaż) odczynników laboratoryjnych oraz materiałów eksploatacyjnych używanych przez Laboratorium SP ZOZ MSW z W-M CO w Olsztynie. NZP-41/07/13     30.08.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę stentów i akcesoriów do protezowania zwężeń przełyku, NZP-31/05/13 w archiwum     20.08.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wędlin, mięsa i drobiu, NZP-43/07/13 w archiwum     14.08.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego. NZP-28/04/13.     02.08.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych. NZP-30/05/13     25.07.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. NZP-39/07/13     18.07.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-26/04/13 w archiwum     15.07.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dosatwę gazów medycznych. NZP-33/06/13.     10.07.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-19/03/13 - pakiet nr 10 w archiwum     05.07.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. NZP-35/06/13     01.07.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szwów i siatek chirurgicznych, NZP - 24/04/13 w archiwum     26.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych. NZP-32/06/13     21.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-16/02/13     13.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-19/03/13 w archiwum     11.06.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. NZP-18/03/13 w archiwum     22.05.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-83/11/12     09.05.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do diagnostyki hematologicznej i koagulologicznej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, NZP-22/03/13 w archiwum     26.04.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków B, D, E, F, G szpitala SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-20/03/13     26.04.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. NZP-11/02/13 w archiwum     24.04.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i tonerów. NZP-89/12/12 - c.d. (2) w archiwum     23.04.2013     
  ∴  „Przetarg nieograniczony pn. „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez rozbudowę systemu informatycznego i wdrożenie e-usług medycznych w SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie”. NZP-15/02/13     23.04.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na komplaksowe ubezpieczenie szpitala SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-17/02/13     22.04.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę doręczania przesyłek reklamowych zawierających imienne zaproszenia na badania profilaktyczne wykonywane przez Zamawiającego. NZP-21/03/13     19.04.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-01/01/13     05.04.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku NZP-09/02/13     20.03.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych związanych z remontem VI piętra budynku F na potrzeby oddziału radioterapii. NZP- 03/01/13     19.03.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych i irygacyjnych. NZP-87/12/12 w archiwum     06.03.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów stosowanych w leczeniu żywieniowym. NZP-12/02/13 w archiwum     06.03.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów ortopedycznych. NZP- 13/02/13     01.03.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Usługi ochrony mienia SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie", NZP - 08/01/13 w archiwum     27.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ambulansu ratunkowego typu „C” dla Zespołu Transportowego KSOR w archiwum     27.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych, napojów i jaj kurzych", NZP - 05/01/13 w archiwum     27.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa wyposażenia do Pracowni Cytologii i Histopatologii", NZP- 10/02/13 w archiwum     20.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych. NZP-04/01/13     15.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. NZP-02/01/13     15.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i tonerów. NZP-89/12/12 w archiwum     15.02.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa sprzętu medycznego", NZP - 82/11/12 w archiwum     21.01.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-88/12/12 w archiwum     11.01.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do teleradioterapii. NZP-86/12/12     03.01.2013     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej. NZP-85/12/12 w archiwum     27.12.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-76/10/12 w archiwum     20.12.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-80/11/12 w archiwum     11.12.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii MicroSelectron HDR V3 Nucletron. NZP-79/11/12     11.12.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów i odczynników histopatologicznych dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-69/10/12     05.12.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-62/08/12 w archiwum     05.12.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów elektrochirurgicznych do generatora Ligasure, Autosonix, Platformy Valleylab Force Triad i Przystawki Argonowej Valleylab Force Argon dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-78/10/12     28.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na udzielenie pożyczku lub kredytu dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-67/09/12     16.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opieki serwisowej nad systemem informatycznym "Infomedica". NZP-77/10/12     13.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez więzadeł stawu kolanowego. NZP-74/10/12     12.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-75/10/12     08.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa paliw" , NZP - 72/10/12 w archiwum     06.11.2012     
  ∴  Przetarg na dzierżawę analizatorów do immunologii wraz z dostawą odczynników. NZP-73/10/12     06.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akceleratora z opcją terapii łukowej IMRT dla Zakładu Radioterapii. NZP-63/08/12     06.11.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu i wyposażenia medycznego, NZP - 36/06/12 w archiwum     29.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie lądowiska wyniesionego dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na dachu budynku „D” SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-64/09/12     29.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę rękawic medycznych. NZP-60/08/12     25.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku dla SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-65/09/12     24.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatury do diagnostyki immunohistochemicznej wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych, NZP – 68/09/12 w archiwum     24.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na zapewnienie bazy noclegowo – szkoleniowej podczas szkoleń organizowanych w ramach projektu pn.: "Kompendium onkologii - lepsza jakość usług przedsiębiorstw branży medycznej” NZP-70/10/12     24.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę echokardiografu, NZP - 62/09/12 w archiwum     16.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-39/06/12 - c.d. (3) w archiwum     09.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-66/09/12 w archiwum     05.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę endoprotez onkologicznych, poresekcyjnych oraz protez więzadeł stawu kolanowego. NZP – 50/07/12     03.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dozymetrycznego dla Zakładu Radioterapii. NZP-61/08/12     01.10.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez, implantów piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych. NZP-55/08/12     26.09.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku", NZP - 51/07/12 w archiwum     21.09.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-39/06/12 - c.d. (2) w archiwum     18.09.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez (implantów) piersi, ekspanderów do dwuetapowej rekonstrukcji piersi oraz sizerów śródoperacyjnych. NPZ-55/08/12     14.09.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-39/06/12 w archiwum     13.09.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-57/08/12 w archiwum     07.09.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. NZP-56/08/12     31.08.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium SP ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie. NZP-49/07/12     29.08.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa linii technologicznej do przygotowywania preparatów histopatologicznych", NZP - 52/07/12 w archiwum     16.08.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego. NZP-43/06/12     01.08.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony modernizację systemu energetycznego i termomodernizację Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, NZP - 40/06/12 w archiwum     24.07.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-42/06/12     23.07.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa pieczywa", NZP - 46/06/12 w archiwum     20.07.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-48/07/12 w archiwum     13.07.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa, drobiu i wędlin. NZP-45/06/12 w archiwum     11.07.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. NZP-44/06/12     09.07.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa stentów i akcesoriów do protezowania zwężeń przełyku" w archiwum     29.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. NZP-38/06/12     22.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu endoskopowego. NZP-25/04/12     19.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych. NZP-30/05/12     14.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dzierżawa analizatora stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników", NZP-32/05/12 w archiwum     13.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-19/03/12 w archiwum     08.06.2012     
  ∴  Przetarg nieogranioczny na dostawę artykułów spożywczych. NZP-30/05/12     05.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-33/05/12 w archiwum     04.06.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-12/02/12     31.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę szwów i siatek chirurgicznych. NZP-23/04/12     30.05.2012     
  ∴  Przetarg nieogranioczny na dostawę artykułów spożywczych. NZP-30/05/12     29.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-28/04/12 w archiwum     23.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa słodyczy, kaw i herbat", NZP - 31/05/12     23.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych. NZP-26/04/12     18.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. NZP-27/04/12 w archiwum     16.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. NZP-18/03/12 w archiwum     14.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej dla Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych. NZP-24/04/12     07.05.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego w ramach zadania pn Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii. NZP-07/01/12     27.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę kompleksowego ubezpieczenia ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. NZP-16/03/12     23.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. NZP-14/02/12 w archiwum     17.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-22/03/12 w archiwum     17.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej dla Centralnej Pracowni Leków Cytostatycznych. NZP-15/02/12     11.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-04/01/12 w archiwum     03.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie.NZP-21/03/12     03.04.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę doręczania przesyłek reklamowych zawierających imienne zaproszenia na badania profilaktyczne wykonywane przez Zamawiającego. NZP-20/03/12     29.03.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych i irygacyjnych. NZP-11/02/12 w archiwum     28.03.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych. NZP-17/03/12     27.03.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych NZP-06/01/12     06.03.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-13/02/12 w archiwum     27.02.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych NZP-05/01/12     23.02.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów stosowanych w leczeniu żywieniowym. NZP-10/02/12 w archiwum     22.02.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spozywczych i napojów", NZP- 03/01/12 w archiwum     26.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do systemu mammotome.NZP-02/01/12     25.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa komputerów" NZP-01/01/12 w archiwum     23.01.2012     
  ∴  Przetarg nieogrniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-43/08/11     23.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu do zabiegów endoskopowych na drogach żółciowych. NZP - 67/11/11     19.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. NZP-65/11/11     17.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-72/12/11 w archiwum     11.01.2012     
  ∴  Przetarg nieograniczony „Dostawa artykułów spożywczych, napojów i akcesoriów cateringowych”, NZP–54/10/11 w archiwum     23.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej. NZP-68/12/11 w archiwum     22.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii o trzy miejsca łóżkowe. NZP-48/09/11     16.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-66/11/11 w archiwum     15.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie usług telefonicznych z telefonów stacjonarnych w zakresie abonamentów i połączeń telefonicznych w naliczaniu sekundowym na rzecz ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie, NZP-57/10/11     14.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji. NZP-61/11/11     14.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-50/09/11 w archiwum     09.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów elektrochirurgicznych do generatora Ligasure, Autosonix, Platformy Valleylab Force Triad i Przystawki Argonowej Valleylab Force Argon. NZP-59/10/11     08.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora do immunologii wraz z dostawą odczynników, NZP-60-11-11     02.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i tonerów. NZP-58/10/11 w archiwum     02.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony „Dostawa akcesoriów do teleradioterapii oraz do systemu brachyterapii MicroSelectron HDR V3 Nucletron”, NZP-53/10/11 w archiwum     01.12.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-46/09/11 - c.d. (2) w archiwum     23.11.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-46/09/11 w archiwum     16.11.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi opieki serwisowej nad sysyemem informatycznym Infomedica. NZP-55/10/11     04.11.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji. NZP-49/09/11     28.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa paliw", NZP-51/09/11 w archiwum     18.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatora do biochemii wraz z dostawą odczynników do laboratorium, NZP-44/08/11     14.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych. NZP-45/08/11.     11.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę kardiomonitora. NZP- 47/09/11     06.10.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku. NZP-38/08/11     22.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa aparatu do znieczuleń i respiratora", NZP - 28/05/11 w archiwum     21.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-26/06/11 - c.d. (2) w archiwum     16.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa rękawic medycznych", NZP - 40/08/11 w archiwum     08.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-26/06/11 w archiwum     06.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa niesterylnych artykułów jednorazowego użytku" NZP-41/08/11 w archiwum     05.09.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę protez oraz akcesoriów rewizyjnych. NZP-13/04/11     31.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie. NZP-34/07/11     26.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i składowania odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką surowców wtórnych na terenie ZOZ MSWiA z W-M CO w Olsztynie, NZP-39/08/11     26.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy lądowiska wyniesionego dla śmigłowców dla Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie     12.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków NZP- 37/07/11     09.08.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku" NZP-30/06/11     29.07.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa, drobiu i wędlin. NZP- 31/06/11     22.07.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę pieczywa, NZP-33/07/11     20.07.2011     
  ∴  Przetarg nieorganiczony na dostawę mleka i jego przetworów. NZP-35/07/77     15.07.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa stentów i akcesoriów do protezowania zwężeń przełyku", NZP-27/05/11 w archiwum     29.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych. NZP-29/06/11 w archiwum     29.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony „Dostawa zestawów komputerowych, monitorów, oprogramowania, drukarek i akcesoriów sieciowych”, NZP-23/05/11 w archiwum     16.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-24/05/11 w archiwum     13.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-11/03/11     08.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony ''Dzierżawa analizatorów stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników”, nr sprawy NZP – 22/05/11. w archiwum     02.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. NZP-12/03/11 - c.d. (3) w archiwum     01.06.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. NZP-12/03/11 - c.d. (2) w archiwum     27.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego. NZP-12/03/11 w archiwum     18.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę doręczania przesyłek reklamowych zawierających imienne zaproszenia na badania profilaktyczne wykonywane przez Zamawiającego. NZP-19/04/11     13.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-18/04/11 w archiwum     12.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-09/02/11 w archiwum     11.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych", NZP-16/04/11 w archiwum     10.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Usługi utylizacji odpadów medycznych", NZP-17/04/11 w archiwum     04.05.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na kompleksowe ubezpieczenie ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. NZP-14/04/11     20.04.2011     
  ∴  Posadowienie na dachu szpitala ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie 150 kolektorów płaskich oraz włączenie ich do istniejącej instalacji przygotowania ciepłej wody. NZP-06/02/11     13.04.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych", NZP-10/02/11 w archiwum     08.04.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa szwów i siatek chirurgicznych", NZP - 08/02/11 w archiwum     01.04.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych, irygacyjnych oraz stosowanych w leczeniu żywieniowym. NZP-02/01/11 w archiwum     17.03.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych. NZP-05/02/11 w archiwum     16.03.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę wyrobów medycznych. NZP-07/02/11     28.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-60/12/10 w archiwum     25.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji systemu energetycznego i termomodernizacji Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. NZP-01/01/11     25.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków. NZP-04/02/11 w archiwum     25.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Usługi ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie" NZP-01/01/11 w archiwum     18.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów do systemu mammotome. NZP-03/01/11     02.02.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i akcesoriów do sprzątania. NZP-55/11/10 w archiwum     26.01.2011     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia pożyczki. NZP - 62/12/10     30.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dozymetrycznego. NZP-61/12/10     22.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę systemów unieruchomień stosowanych w radioterapii. NZP-59/12/10     22.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-45/10/10     17.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej. NZP-57/11/10 w archiwum     16.12.2010     
  ∴  Zamówienie z wolnej ręki-dostawa dwóch łóżek rehabilitacyjnych. NZP-56/11/10     15.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. NZP-44/10/10     09.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-52/10/10 w archiwum     08.12.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa słodyczy, napojów, artykułów spożywczych, jaj kurzych, ryb, mrożonek i akcesoriów cateringowych” NZP-51/10/10 w archiwum     25.11.2010     
  ∴  Przetarg nierograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego. NZP-54/11/10     16.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i tonerów. NZP-42/09/10 w archiwum     15.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony „Dostawa akcesoriów do systemu brachyterapii MicroSelectron HDR V3 Nucletron”, NZP–50/10/10 w archiwum     12.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów elektrochirurgicznych do generatora Ligasure, Autosonix, platformy Valleylab Force triad, Przystawki argonowej Valleylab Force Argon. NZP-46/10/10     10.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów do immunologii wraz z dostawą odczynników. NZP-49/10/10     10.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego NZP-47/10/10     04.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony „Rozbudowa posiadanego akceleratora Oncor Siemens AG o funkcjonalność stereotaksji wraz z systemem planowania stereotaksji”. NZP-39/08/10     04.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego. NZP-48/10/10     03.11.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę nasofaryngoskopu ze źródłem światła i torem wizyjnym. NZP-43/10/10 w archiwum     28.10.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych. NZP-33/07/10 w archiwum     22.10.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa paliw" NZP - 41/09/10 w archiwum     12.10.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa echokardiografu" NZP - 40/09/10 w archiwum     01.10.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę nasofaryngoskopu ze źródłem światła i torem wizyjnym (NZP-22/06/10) w archiwum     24.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa wideobronchoskopu" NZP - 35/08/10 w archiwum     22.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa słodyczy, napojów, artykułów spożywczych oraz akcesoriów cateringowych" NZP - 34/08/09 w archiwum     20.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków (NZP-17/05/10) c.d. (3) w archiwum     17.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków (NZP-17/05/10) c.d. (2) w archiwum     16.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków (NZP-17/05/10) w archiwum     08.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę doręczania przesyłek reklamowych zawierających imienne zaproszenia na badania profilaktyczne wykonywane przez Zamawiającego. NZP-37/07/10     07.09.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę odbioru i składowania odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką surowców wtórnych na terenie ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. NZP-36/08/10     30.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa rękawic medycznych" NZP - 28/07/10 w archiwum     27.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jednorazowego użytku dla ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. NZP-26/06/10     23.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony „Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Informatycznego Infomedica”. NZP-30/07/10     13.08.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa pieczywa" NZP - 31/07/10 w archiwum     23.07.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa sprzętu komputerowego" NZP - 29/07/10 w archiwum     23.07.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa obłożeń operacyjnych i odzieży ochronnej jednorazowego użytku" NZP - 20/05/10 w archiwum     21.07.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dzierżawa analizatora do koagulologii wraz z dostawą odczynników" NZP - 19/05/10 w archiwum     14.07.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa, drobiu i wędlin (NZP-25/06/10) w archiwum     12.07.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania" NZP - 24/06/10 w archiwum     12.07.2010     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę odczynników i materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. NZP-18/05/10     06.07.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. NZP-23/06/10     06.07.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa stentów do protezowania zwężeń przełyku" w archiwum     10.06.2010     
  ∴  przetarg nieograniczony na dzierżawę analizatorów stanów krytycznych wraz z dostawą odczynników. NZP-16/04/10     27.05.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa diatermii z modułem argonowym" w archiwum     26.05.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dzierżawę dwóch analizatorów do hematologii wraz z dostawą odczynników. NZP-11/03/10     18.05.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do tomografu komputerowego i rezonansu magnetycznego (NZP-06/03/10) w archiwum     12.05.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Usługi utylizacji odpadów medycznych" w archiwum     29.04.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków (NZP-04/02/10) w archiwum     23.04.2010     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę tomografu komputerowego do radioterapii z wirtualną symulacją wraz z wyposażeniem. ZZ-32/07/09     23.04.2010     
  ∴  przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. NZP-13/04/10     23.04.2010     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. NZP-51/12/09     15.04.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa protez, implantów i materiałów ortopedycznych" w archiwum     14.04.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon mammograficznych i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej (NZP-07/03/10) w archiwum     30.03.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych (NZP-02/01/10) w archiwum     22.03.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa zestawów komputerowych, drukarek i oprogramowania" w archiwum     15.03.2010     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę odzieży ochronnej i obuwia dla pracowników ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie.NZP-48/11/09     12.03.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa materiałów szewnych" w archiwum     11.03.2010     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę licencji do modułu „Ruch Chorych” i licencji modułu „Apteczka Oddziałowa” systemu Infomedica oraz oprogramowania bazodanowego Oracle 11g. NZP-01/01/10     12.02.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków (NZP-39/10/09) - oferty dodatkowe w archiwum     28.01.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych, preparatów do żywienia pozajelitowego, płynów do hemofiltracji i leków (NZP-47/11/09) w archiwum     22.01.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków (NZP-39/10/09) w archiwum     20.01.2010     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych (NZP-49/12/09) w archiwum     28.12.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych" w archiwum     15.12.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa kardiomonitorów" w archiwum     24.11.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon, odczynników i kaset RTG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej (NZP-44/11/09) w archiwum     20.11.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dzierżawę dwóch analizatorów do immunologii wraz z dostawą odczynników. NZP-43/11/09.     18.11.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizacji     10.11.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych i jaj kurzych" w archiwum     03.11.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa kateterów do brachyterapii" w archiwum     03.11.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę akcesoriów elektrochirurgicznych do generatora Ligasure, Autosonix, Platformy Valleylab Force Triad i Przystawki Argonowej Valleylab Force Argon.ZZ-23/06/09     26.10.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i środków dezynfekcyjnych (NZP-36/09/09) w archiwum     22.10.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dzierżawę dwóch analizatorów do immunologii wraz z dostawą odczynników. NZP-37/09/09     20.10.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych" w archiwum     13.10.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa paliw" w archiwum     29.09.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych" w archiwum     23.09.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku. ZZ-31/07/09     18.09.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę serwerów, zestawów komputerowych, urządzeń peryferyjnych, podzespołów komputerowych, elementów infrastruktury sieciowej oraz oprogramowania w archiwum     10.09.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków i opatrunków     07.09.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych (ZZ-33/08/09) w archiwum     28.08.2009     
  ∴  prztarg nieograniczony na usługę odbioru i składowania odpadów komunalnych wraz z selektywną zbiórką surowców wtórnych na terenie ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. ZZ-56/12/08     14.08.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych. ZZ-27/06/09     31.07.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.     30.07.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.     30.07.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa środków dezynfekcyjnych" w archiwum     28.07.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa implantów i materiałów ortopedycznych" w archiwum     24.07.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa pieczywa" w archiwum     21.07.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do Laboratorium ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie. ZZ-25/06/09     21.07.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na usługę doręczania przesyłek reklamowych zawierających imienne zaproszenia dla kobiet na badania profilaktyczne. ZZ-21/06/09     17.07.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa i wędlin w archiwum     10.07.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów. ZZ-24/06/09     23.06.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę ładunków do staplera wielorazowego użytku oraz staplerów jedorazowego użytku. ZZ-22/06/09     23.06.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mięsa, drobiu i wedlin w archiwum     19.06.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa obłożeń operacyjnych i ubrań ochronnych jednorazowego użytku" w archiwum     09.06.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę protez stawów oraz akcesoriów rewizyjnych ZZ-10/03/09     01.06.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do rezonansu magnetycznego w archiwum     19.05.2009     
  ∴  przetarag nieograniczony na dostawę odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych do Laboratorium.ZZ-11/03/09     12.05.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i sprzętu do sprzątnia     28.04.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków i środków kontrastowych     21.04.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Usługi utylizacji odpadów medycznych" w archiwum     08.04.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby baru i bufetu ZOZ MSWiA w Olsztynie" w archiwum     03.04.2009     
  ∴  ZZ-09/03/09 przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia szpitala     23.03.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon mammograficznych i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej     19.03.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych na potrzeby baru i bufetu ZOZ MSWiA w Olsztynie" w archiwum     16.03.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych. ZZ-55/12/08     10.03.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa stentów do protezowania zwężeń przełyku" w archiwum     27.02.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa szwów chirurgicznych" w archiwum     20.02.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku ZZ-23/06/08     10.02.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych     05.02.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Usługi ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie" w archiwum     19.01.2009     
  ∴  Pprzetarg nieograniczony na dostawę płynów infuzyjnych     16.01.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Usługi ochrony mienia ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie" w archiwum     08.01.2009     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków, płynów do hemofiltracji i preparatów do żywienia pozajelitowego     06.01.2009     
  ∴  przetarg nieograniczony na usługę odbioru oraz przechowywania zwłok pacjentów zmarłych w ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie     24.12.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa materiałów szewnych" w archiwum     24.12.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon RTG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej     05.12.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków     28.11.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę zestawów narzędzi chirurgicznych     24.11.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczon "Dostawa aparatu EKG, defibrylatora i kardiomonitorów transportowych" w archiwum     18.11.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa ambulansu transportowego na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego" w archiwum     14.11.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego: gastroskopu, bimera argonowego, pomp infuzyjnych, sterylizatora parowego w archiwum     13.11.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon, odczynników i kaset RTG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej     12.11.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa środków myjąco dezynfekujących dla Sekcji Żywnościowej" w archiwum     29.10.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę przewoźnego aparatu RTG z ramieniem C     27.10.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę tomografu komputerowego wraz z wyposażeniem dla ZOZ MSWiA z W-MCO w Olsztynie w archiwum     16.10.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Zakładu Radioterapii ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie     08.10.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu (USG), elektroencefalografu (EEG) oraz respiratora     07.10.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa kateterów do brachyterapii odoskrzelowej" w archiwum     06.10.2008     
  ∴  Dostawa artykułów spożywczych (2) w archiwum     03.10.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę toru wizyjnego do endoskopu dla Pracowni Brachyterapii oraz wideokolonoskopu dla Pracowni Endoskopowej     01.10.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy Zakładu Radioterapii ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie     29.09.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych (2)     19.09.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dzierzawę analizatora do biochemii wraz z dostawą odczynników oraz dostawę odczynników do oznaczania gazometrii     02.09.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa artykułów spożywczych" w archiwum     20.08.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa końcówek do koblacji kolana" (2) w archiwum     05.08.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony " Dostawa sprzętu medycznego" w archiwum     31.07.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę leków     31.07.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku powyżej równowartości 133 000 euro     25.07.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa końcówek do koblacji kolana"     24.07.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa paliw" w archiwum     21.07.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych i papierniczych     14.07.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony " Dostawa pieczywa i jaj kurzych " w archiwum     10.07.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego drobiu (2)     10.07.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony " Dostawa rękawic medycznych " w archiwum     30.06.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę środka piorąco-dezynfekującego     19.06.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego drobiu     16.06.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do rezonansu magnetycznego (2)     13.06.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę mleka i jego przetworów, pieczywa oraz jaj     04.06.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę świeżego mięsa, drobiu i wędlin     21.05.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony " Dostawa elementów mocujących do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego stwu kolanowego " w archiwum     20.05.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatu do elektrolitów wraz z dostawą odczynników oraz dostawę odczynników do laboratorium     20.05.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków kontrastowych do rezonansu magnetycznego     16.05.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony " Usługi utylizacji odpadów medycznych" w archiwum     13.05.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę leków i środków kontrastowych     14.04.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony " Usługi utylizacji odpadów medycznych" w archiwum     11.04.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę odczynników do laboratorium     22.03.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na usługę ubezpieczenia ZOZ MSWIA z W-MCO w Olsztynie     21.03.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę błon mammograficznych i odczynników dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej     20.03.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony "Dostawa ubrań operacyjnych, pościeli i bielizny szpitalnej" w archiwum     20.03.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony "Dostawa stentów do protezowania zwężeń przełyku"     12.02.2008     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków czystości i sprzętu do sprzątania     07.02.2008     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę materiałów opatrunkowych i szewnych     16.01.2008     
  ∴  Przetarg na dostawę płynów infuzyjnych     08.01.2008     
  ∴  Przetarg na dostawę implantów piersi     21.12.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych     19.12.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę gazów medycznych     18.12.2007     
  ∴  ZZ-30/08/07 przeatrg nieograniczony na dostawę leków.     11.12.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę przystawki biopsyjnej do mammografu wraz z wyposażeniem.     30.11.2007     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatu usg     29.11.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawe aparatu do znieczuleń wraz z wyposażeniem.     28.11.2007     
  ∴  przeatrg nieograniczony na dostawę laparoskopu operacyjnego z wyposażeniem, elektroresektoskopu z wyposażeniem, zestawu endoskopowego laryngologicznego, kardiomonitorów, przystawki8 argonowej do diatermii z kompleksowym systemem zamykania naczyń.     19.11.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę zestawów ortopedycznych     19.11.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę błon, odczynników, kaset RTG dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej     14.11.2007     
  ∴  przetarg niograniczony na dostawę materiałów do centralnej sterylizacji     14.11.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dzierżawę dwóch analizatorów do immunochemii wraz z chłodziarką oraz dostawą odczynników     14.11.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę przystawki biopsyjnej do mammografu , gastroskopu, bronchofiberoskopu i fotela laryngologicznego.     09.11.2007     
  ∴  Przetarg na dostawę środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych     30.10.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę materiałów szewnych.     09.10.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę rezonansu magnetyczego wraz z adaptacją pomieszczeń     28.09.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę mammografu z osprzętem     24.09.2007     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i sprzętu do sprzątania.     21.09.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego (holter EKG, łóżka rehabilitacyjne)     19.09.2007     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę środków czystości i sprzętu do sprzątania.     17.09.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę systemu planowania leczenia teleterapii     11.09.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzetu komputerowego.     11.09.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla pododdziałów udarowych o profilu rehabilitacyjnym w oddziałach neurologicznych (łóżka rehabilitacyjne, kardiomonitory, holter EKG)     30.08.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę aparatu do brachyterapii (HDR) wraz z aplikatorami, systemem planowania leczenia i adaptacją pomieszczeń     28.08.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu dla oddziałów wczesnej rehabilitacji neurologicznej dla pacjentów po udzrze mózgu.     22.08.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu jednorazowego użytku     13.08.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę leków powyżej równowartosci 60.000 euro     02.08.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na dostawę art. biurowych i papierniczych     20.07.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę artykułów spożywczych     19.07.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony poniżej równowartości 60.000 euro na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.     19.06.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony poniżej równ. 60.000 euro na dostawę aparatury do badań psychologicznych kierowców dla PZP.     21.05.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę implantów ortopedycznych (poni. równowartości 60 000 euro)     15.05.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony poniżej 60.000 euro na dostawę endoprotezy połowicznej dwuczęściowej stawu biodrowego wraz z osprzętem     10.05.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego poniżej 60.000 euro     27.04.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony poniżej równowartości 60.000 euro na dostawę świeżego mięsa, drobiu i wędlin.     03.04.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 Euro na dostawę endoprotez wraz z osprzętem.     02.04.2007     
  ∴  dostawa jaja kurzego w trybie zapytania o cenę.     02.04.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dzierżawę aparatu do hematologii wraz z dostawa odczynników (powyzej 60 000 euro)     28.03.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony pon 60 000 euro na dostawę zestawu wideoendoskopowego z wideokolonoskopem     28.03.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony na dostawę leków powyżej równowartosci 60.000 euro     14.03.2007     
  ∴  zapytanie o cenę na dostawę srodków do dezynfekcji     02.03.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony poniżej równowartości 60.000 euro na dostawę odczynników do laboratorium.     01.03.2007     
  ∴  przeatrg nieograniczony poniżej 60.000 euro na dostawę mleka i jego pzretworów.     16.02.2007     
  ∴  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na dostawę świeżego pieczywa.     02.02.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony pon 60 000 euro na ubezpieczenie zoz mswia z w-mco w olsztynie     25.01.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na poniżej równowartości 60.000 euro na dostawę odczynników do laboratorium.     17.01.2007     
  ∴  Przetarg nieograniczony na poniżej równowartości 60.000 euro na dostawę odczynników do laboratorium.     17.01.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony powyżej 60 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych.     16.01.2007     
  ∴  przetarg nieograniczony powyżej rózwnowartości 60.000 euro na dstawę płynów infuzyjnych i srodków kontrastowych.     13.12.2006     
  ∴  Przetarg nieograniczony na poniżej równowartości 60.000 euro na dostawę implantów piersi.     05.12.2006     
  ∴  ogłoszenie o zawarciu umowy     28.11.2006     
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^