Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych

Struktura organizacyjna przedsiębiorstw Zakładu

Przedsiębiorstwo Szpital
1. W skład przedsiębiorstwa Szpital, w którym udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne, wchodzi jednostka organizacyjna o nazwie Szpital oraz Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Otolaryngologicznym.
2. W skład struktury organizacyjnej Szpitala wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Izba Przyjęć,
   2) Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy,
   3) Zespół Transportu Sanitarnego,
   4) Oddział Kliniczny Chemioterapii z Ośrodkiem Chemioterapii Jednodniowej z Pododdziałem Chemioterapii Jednodniowej w Ełku,
   5) Oddział Kliniczny Radioterapii z Pododdziałem Onkologicznym,
   6) Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej,
   7) Oddział Kliniczny Chirurgii Onkologicznej,
   9) Oddział Chorób Wewnętrznych i Diagnostyki Onkologicznej z Pododdziałem Kardiologicznym,
   10) Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
   11) Oddział Ginekologiczny i Ginekologii Onkologicznej,
   12) Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym,
   13) Blok Operacyjny,
   14) Apteka Szpitalna,
   15) Oddział Hematologii
3. W skład struktury organizacyjnej Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z Pododdziałem Otolaryngologicznym wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

2) Pododdział Otolaryngologiczny

Przedsiębiorstwo Ambulatorium
W skład przedsiębiorstwa Ambulatorium, w którym udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, wchodzą następujące jednostki organizacyjne:
1. Przychodnia, w której skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Olsztynie,
   2) Gabinet Zabiegowy w Olsztynie,
   3) Poradnia Medycyny Pracy,
   4) Poradnie Specjalistyczne:
     a) Okulistyczna,
     b) Ginekologiczna,
     c) Rehabilitacyjna,
     d) Otolaryngologiczna,
     e) Chirurgiczna,
     f) Onkologiczna,
     g) Reumatologiczna,
     h) Urologiczna,
     i) Kardiologiczna,
     j) Gastroenterologiczna,
     k) Endokrynologiczna,
     l) Neurologiczna,
     n) Chirurgii Onkologicznej,
     o) Genetyczna,
     p) Radioterapii,
     q) Chemioterapii,
     r) Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
     s) Logopedii,
     t) Chirurgii Plastycznej,
     u) Badań Profilaktycznych,
    w) Hematologiczna,
   5) Punkt Zaopatrzenia w Środki Pomocnicze,

   6) Gabinety diagnostyczno-zabiegowe z zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, okulistyki, otolaryngologii, urologii, ginekologii,
   7) Wojewódzka Komisja Lekarska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,
  

2.POZ Kętrzyn, w której skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kętrzynie,
   2) Gabinet Zabiegowy w Kętrzynie,
   3) Poradnia Stomatologiczna w Kętrzynie,

 

3.Pracownie Diagnostyczne, w których skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Pracownia Endoskopii Onkologicznej,
   2) Pracownia Endoskopii,
   3) Pracownia Diagnostyki Nieinwazyjnej,
   4) Zakład Radioterapii
   5) Pracownia Brachyterapii
   6) Pracownia Cytologii i Histopatologii,

   7) Pracownia Fizyki Medycznej,

   8) Pracownia EEG.

 

4.Przychodnia Onkologiczna w Ełku, w której skład wchodzi komórka organizacyjna: Poradnia Onkologiczna w Ełku.

 

5.Zakład Diagnostyki Obrazowej, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Pracownia RTG,
   2) Pracownia USG,
   3) Pracownia Tomografii Komputerowej,
   4) Pracownia Mammografii,
   5) Pracownia Mammografii Screeningowej,
   6) Pracownia Rezonansu Magnetycznego,

 

6.Zakład Usług Psychologicznych, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Pracownia Badań Psychologicznych,
   2) Pracownia Badań Psychologicznych Kierowców,
   3) Poradnia Psychologiczna.

 

7.Medyczne Laboratorium Diagnostyczne, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej,
   2) Pracownia Badań Molekularnych,

   4) Punkt pobrań krwi,

   5) Bank krwi,

   6) Pracownia Serologiczna,

   7) Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

   8) Punkt pobrań materiałów do badań.

8. Centrum Zdrowia Psychicznego, w którego skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:
   1) Poradnia Zdrowia Psychicznego,

   2) Poradnia Leczenia Nerwic

   3) Oddział Dzienny Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

   4) Poradnia Seksuologiczna

Przedsiębiorstwo udzielające innych świadczeń zdrowotnych

1. Rehabilitacja, w której skład wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Zakład Usprawniania Leczniczego,
2) Pracownia Masażu Leczniczego,
3) Pracownia Hydroterapii,
4) Pracownia Kinezyterapii,
5) Pracownia Fizykoterapii,
6) Oddział Rehabilitacji Dziennej.


Dokument utworzył(-a):  Kamil  (29.08.2014)
Dokument wprowadził(-a):  kamil  (29.08.2014)
Dokument zatwierdził(-a):  Artur Guzewicz  (29.09.2014)
Dokument modyfikował(-a):  Artur Guzewicz  (29.09.2014)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^