Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Spis telefonów

Lista telefonów


Adres: 10-228 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 37

Informacja szpitala 89 539-84-28
Rzecznik prasowy (7:00 - 12:00) 80-13, 609-620-629

Numery należy wybierać wg schematu: (89) 539- xx-xx

Centrala 80-00 ; 84-02
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa 80-15
Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych/Główny Księgowy 82-28
Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa 80-15
Sekretariat Główny 82-40
Sekretariat 80-15; fax. 80-20
Kancelaria 82-36
Fax 89 526-91-56
Pełnomocnik ds. Pacjenta 87-05
Pełnomocnik ds. Weteranów 80-50
Audytor wewnętrzny 80-10
Koordynator Szybkiej Terapii Onkologicznej
dla Pacjentów posiadających Kartę Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego
poniedziałek – piątek, godz. 7:00 – 14:35
609-236-600

 

Izba Przyjęć 88-21; 88-26
Pielęgniarka Oddziałowa 83-33

 

Oddział Radioterapii I VIp bud. F
Punkt Pielęgniarski 86-20
Pielęgniarka Oddziałowa 86-21
Gabinet Lekarski 88-60
Sekretariat Medyczny 82-92

 

Oddział Radioterapii II VIp bud. D
Punkt Pielęgniarski 87-62
Pielęgniarka Oddziałowa 87-15
Gabinet Zabiegowy 87-12

 

Oddział Radioterapii III IIp bud. B
Sekretariat medyczny 80-85
Punkt Pielęgniarski 82-83

 

Zakład Radioterapii -Ip bud. D
Sekretariat 85-23
Kierownik 85-27
Zastępca Kierownika 88-09
Rejestracja-Recepcja 88-06, 88-28
Gabinet badań 88-22
Gabinet badań 88-04
Gabinet badań 88-13
Gabinet ginekologiczny 88-69
Gabinety lekarskie 88-09, 88-12, 83-24
Brachyterapia 88-27
Gabinet zabiegowy 88-23
Pracownia fizyki medycznej 88-08
Pracownia fizyki medycznej 88-15, fax: 88-14
Akcelerator I 88-07
Akcelerator II 88-25
Akcelerator III 87-52
Tomograf komputerowy 88-29
Modelarnia 88-13

 

Oddział Chemioterapii IIp bud. F
Punkt Pielęgniarski 86-10
Pielęgniarka Oddziałowa 85-43
Ordynator 85-24
Gabinety Lekarskie 85-15, 85-13, 85-12, 85-11
Sekretariat medyczny 85-24
Sekretariat medyczny – wypisy 83-03

 

Ośrodek Chemioterapii Jednodniowej Ip bud.E
Gabinet Lekarski 88-66; 88-68
Sekretariat 88-65
Rozpuszczalnia Cytostatyków 88-67
Sala Wlewów Cytostatycznych 82-78

 

Oddział Chirurgii Onkologicznej IVp bud. F
Ordynator 85-40
Sekretariat Medyczny 85-41
Punkt Pielęgniarski 86-40
Pielęgniarka Oddziałowa 86-41
Gabinet Lekarski 85-42; 87-51

 

Oddział Hematologii IIIp bud. B
Gabinet Ordynator 81-30
Gabinet lekarski 81-31
Gabinet lekarski 81-32
Gabinet lekarski 81-36
Pielęgniarka oddziałowa 81-35
Punkt pielęgniarski 85-29
Sekretariat 81-33
Poradnia Hematologii Bud. C Ip 83-07
Rejestracja do poradni 85-20

 

Oddział Hematologii – Pobyt Dzienny – parter bud. B
Gabinet lekarski 81-43
Punkt pielęgniarski 81-42
Sekretariat 81-41

 

 

Pododdział Otolaryngologiczny Vp bud. F
Punkt Pielęgniarski 86-50
Pielęgniarka Oddziałowa 85-56
Ordynator 87-21
Gabinet Lekarski 87-21
Sala Zabiegowa 87-24

 

Oddział Ginekologiczny IVp bud. E
Punkt Pielęgniarski 87-43
Pielęgniarka Oddziałowa 87-44
Ordynator 87-40
Gabinet Lekarski 87-41
Sekretariat medyczny 87-41
Pokój Badań 87-42

 

Oddział Chirurgii Ogólnej Vp bud. F
Punkt pielęgniarski 86-50
Pielęgniarka Oddziałowa 85-56
Ordynator 82-20
Gabinet Lekarski 85-52; 82-22
Sekretariat medyczny 85-51
Chirurgia Plastyczna 85-16; 85-57

 

Oddział Neurologii Ip bud. F 
Punkt Pielęgniarski 87-53
Pielęgniarka Oddziałowa 87-55
Ordynator 87-50
Gabinet Lekarski 82-08
Sekretariat medyczny 80-08
Oddział Neurologii II VIp
Punkt Pielęgniarski 87-13

 

Oddział Wewnętrzny IIIp bud. F
Ordynator 82-10
Gabinet Lekarski 85-35; 85-36
Punkt Pielęgniarski 86-33
Pielęgniarka Oddziałowa 85-34
Sekretariat Medyczny 85-33
Holter EKG 85-31
Pokój Badań 85-32
Gabinet Zabiegowy 86-30
Pracownia Endoskopowa 85-30

 

Oddział Wewnętrzny II – Kardiologiczny IIIp bud. E
Punkt Pielęgniarski 87-33
Gabinet Lekarski 87-30
Gabinet Zabiegowy 87-34

 

OAiIT Ip bud. D
Punkt Pielęgniarski 82-31
Pielęgniarka Oddziałowa 82-32
Ordynator 82-15
Gabinet Lekarski 82-12; 87-10
Sekretarka medyczna 80-33
Sala łóżkowa 1 82-33
Sala łóżkowa 2 82-13

 

Oddział Ortopedii IIp bud. E
Punkt Pielęgniarski 83-41
Pielęgniarka Oddziałowa 83-43
Ordynator 83-40
Gabinet Lekarski 82-77; 83-42
Sekretariat Medyczny 82-84

 

Kliniczny Szpitalny Oddział Ratunkowy parter bud. D
Punkt Pielęgniarski 88-45
Sekretariat 82-00
Ordynator 88-43
Pielęgniarka Oddziałowa 88-44
Lekarz Dyżurny 88-46
Transport Zewnętrzny 88-56
Gabinet Badań 88-53; 88-50
Analizator Biochemiczny 88-57
Sala Operacyjna 88-58
Myjnia 88-61
Pokój Przygotowawczy 88-62
Pok. Socjalny 88-59
Pokój Socjalny 88-55

 

Rejestracja POZ parter bud. A 83-27
Pielęgniarka Koordynująca POZ 80-87
POZ dr Falkowska-Gilska 82-82
POZ dr Kozłowska/dr Sielczak 83-17
POZ dr Konrad 83-08

 

Rejestracja Poradnie Specjalistyczne parter bud. B 82-45
Poradnia Medycyny Pracy/Badań Profilaktycznych 82-09; 82-69
Poradnia Alergologiczno-Pulmonologiczna 83-21
Poradnia Endokrynologiczna 83-21
Poradnia Chirurgiczna, Chirurgii Onkologicznej Piersi 82-46
Poradnia Ortopedyczna 82-59
Poradnia Gastroenterologiczna 83-26
Poradnia Kardiologiczna 82-75
Poradnia Otolaryngologiczna 82-56
Poradnia Neurologiczna 83-26
Poradnia Okulistyczna 88-51
Poradnia Logopedyczna 80-51

 

Gabinet Szczepień Ip. bud. B 88-52

 

Rejestracja Przychodnia Onkologiczna Ip bud. C 85-20, 84-18
Rejestracja Onkolog-Chemioterapia 85-20
Urolog-Ginekolog 84-18
Poradnia Chemioterapii 82-72
Poradnia Chirurgii Onkologicznej 85-21
Poradnia Ginekologii Onkologicznej 85-25
Poradnia Ginekologiczna Konsultant 88-41
Poradnia Urologiczna 82-48
Pracownia Endoskopowa 84-56
Pielęgniarka 85-28

 

Infolinia PZU 87-87

 

Zakład Usprawniania Leczniczego parter bud. D
Rejestracja na zabiegi i do poradni rehabilitacyjnej 84-04
Poradnia Rehabilitacyjna – gabinet lekarski 84-30
Sekretariat Pobytu Dziennego 88-38
Hydroterapia 84-27
Fizykoterapia 82-35
Kinezyterapia 82-34
Gabinet Lekarski Pobytu Dziennego 85-63
Pielęgniarka Koordynująca 85-61
Lekarz kierujący Oddziałem Rehabilitacji Dziennej i ZUL 85-60

 

RTG Ip bud. D
Rejestracja 88-30
Kierownik 83-22

 

USG Ip bud. D
Rejestracja 88-30
USG 1 ogólne 88-31
USG 2 88-32

 

Mammograf – Rejestracja Ip bud. D 88-30
Mammograf II – Screeningowa 83-44
Tomograf – Rejestracja Ip bud. D 88-30
Tomograf 88-00
Gabinet Lekarski 88-01
Pokój Pielęgniarek 88-05

 

Rezonans Magnetyczny parter bud. F
Rejestracja 86-30
Sterownia 86-31

 

Centrum Zdrowia Psychicznego parter bud. C
Rejestracja 83-00
Gabinet Kierownika 83-51
Gabinet Psychologa 83-50

 

Zakład Usług Psychologicznych – Rejestracja parter bud. C 83-53
Gabinet Kierownika 83-52

 

Komisja Lekarska MSW parter bud. F
Sekretariat 82-55
Gabinet lekarski 83-01

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne Ip bud. B
Kierownik 82-65
Punkt Przyjęć 82-66
Pokój Dyżurnej 84-33
Hematologia 84-34
Biochemia 84-35
Serologia 82-49
Pracownia Ogólna 84-36
Pracownia Białek i Hormonów 84-37
Bakteriologia 84-38

 

Apteka Ogólnodostępna parter bud. A 82-25; 82-43

 

Apteka Szpitalna  82-26
Ekspedycja 84-31
Magazyn 84-32

 

Sterylizacja 82-39
Kierownik 88-47
Dezynfekcja 88-48; 83-04
Strefa Sterylna 88-49
Stacja łóżek 84-19

 

Blok Operacyjny Ip bud. D
Punkt Informacyjny 82-57
Pielęgniarka Oddziałowa 82-21
Pokój Opisów 82-67
Punkt Pielęgniarski – Instrumentariuszek 82-23
Punkt Pielęgniarski – Anestezjologii 82-50; 83-25
Ordynator 82-60
Sala żółta 82-61
Sala Różowa 82-29
Sala Niebieska 82-38
Sala Zielona 82-44
Sala Wybudzeń 82-16
Pokój Socjalny – Sanitariuszki 82-52; 82-54

 

Przełożona Pielęgniarek 80-50

 

Pielęgniarka Epidemiologiczna 84 – 03

 

Biuro Badań Klinicznych 87-57 fax. 86-13

 

Pracownia Cytologii i Histopatologii 82-99

 

Pracownia Molekularna 83-19

 

Państwowa Inspekcja Sanitarna MSW 82-81; 82-71

 

Pełnomocnik ds. Kontroli Dokumentów 80-10

 

Inspektor ds. BHP 82 – 86

 

Kierownik ds. Administracyjno-Gospodarczych 82-63

 

Sekcja Eksploatacji i Inwestycji 82-17
Kierownik 82-87
Inspektor ds. Ochrony Środowiska 80-81
Konserwator Sprzętu Medycznego 88-19
Konserwatorzy 82-64
Palacz 88-19

 

Dział Finansowy
Główny Księgowy 82-28
Z-ca Księgowego 82-27
Finanse 82-85; 84-22
Płace 82-07; 82-05
Kasa 84-20

 

Kadry 82-14; 80-14; 84-16
Kierownik 84-15

 

Sekcja Zaopatrzenia 82-41; fax. 82-70
Magazyn 82 – 04

 

Zamówienia Publiczne 82 – 97; fax. 82-18

 

Dział Kontraktowania i Rozliczeń 84-00; 84-23
Kierownik 84-21
Archiwum 86-52

 

Dział organizacyjno – Prawny 82 – 94
Kierownik 82 – 95
Radca prawny 83 – 38

 

Zespół Informatyków 88-88; 87-77; 86-66
Kierownik 85-55

 

Sekcja żywnościowa
Kierownik 83 – 16
Pokój Dietetyczek 83 – 14; 83 – 15
Kuchnia 83 – 11
Stołówka 83 – 12
Bufet 83 – 20
Kawiarnia 85 – 64
Magazyn 83 – 13

 

Pralnia 82 – 68
Kierownik 84 – 29

 

Kierownik Działu Higieny Szpitala 82 – 06

 

Transport wewnętrzny 86 – 32

 

Szatnia pacjentów 82 – 37

 

Wojewódzki Ośrodek koordynujący
Kierownik 80-79
Zastępca kierownika 80-76
Pracownicy 80-61, 83-31

 

Statystyka Medyczna, Rachunek Kosztów Leczenia, Dokumentacja medyczna 85 – 67
Kierownik 80 – 13

 

Rejestr Nowotworów 88 – 20; fax. 83-18

 

Szpitalny Sklep Medyczny 84 – 50

 

Olsztyńskie Towarzystwo Amazonki 82 – 89

 

Pielęgniarka środowiskowa 83 – 37

 

Ochrona 89-09Dokument utworzył(-a):  Kamil  (26.03.2009)
Dokument wprowadził(-a):  kamil  (26.03.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Artur Guzewicz  (30.04.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Artur Guzewicz  (30.04.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^