Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Informacja o majątku jednostki

Obiekty Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie zlokalizowane są przy Al. Wojska Polskiego 37, na działkach o łącznej powierzchni 34 603m2. Działki są własnością Skarbu Państwa, przekazane w nieodpłatne użytkowanie dla SP ZOZ MSW z W–MCO w Olsztynie (decyzja MG.III.72244/6/2003 z 24.07.2003 Prezydenta Miasta Olsztyna).

W skład całej nieruchomości wchodzą następujące zabudowane działki oznaczone w ewidencji gruntów obrębu 25 miasta Olsztyna:
- 5 i 6 o powierzchni 3,4100 ha (2,1214 ha + 1,2886 ha), dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą KW – 11474/6,
- 1/2 o powierzchni 0,0471 ha dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą KW – 11474/6,
- 10/3 o powierzchni 0,0032 ha dla których Sąd Rejonowy w Olsztynie prowadzi Księgę Wieczystą KW – 69579/3. Pomieszczenia POZ i Poradni stomatologicznej w Kętrzynie oraz Przychodnia onkologiczna w Ełku użytkowane są na podstawie umowy dzierżawy.


Dokument utworzył(-a):  Artur Guzewicz  (26.03.2009)
Dokument wprowadził(-a):  kamil  (26.03.2009)
Dokument zatwierdził(-a):  Artur Guzewicz  (09.01.2013)
Dokument modyfikował(-a):  Artur Guzewicz  (09.01.2013)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^