Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
  «   Likwidacja studni głębinowych nr 1 i 2

Zapytanie ofertowe

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie, al. Wojska Polskiego 37, 10-228 Olsztyn, zapraszam Państwa do złożenia oferty na likwidację studni głębinowych nr 1 i 2.

Warunki zamówienia:
  1. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
  2. Opis przedmiotu zamówienia: Likwidacja studni głębinowych nr 1 i 2 położonych na terenie Szpitala Psychiatrycznego w Olsztynie.
  3. Termin realizacji zamówienia: 10 grudnia 2015 r.
  4. Termin składania ofert: 2 października 2015 r .
  5. Sposób sporządzenia oferty: Ofertę można złożyć w Siedzibie Zamawiającego – w kancelarii,  przesłać faksem na numer  89-526-82-87 lub pocztą elektroniczną na adres: maria.tomporowska@poliklinika.net.
  6. Kryteria wyboru ofert:  Cena oferty – 100 %

Maria Tomporowska
Sekcja Eksploatacji i Inwestycji
maria.tomporowska@poliklinika.net
tel. 089 539-80-81

Załącznik (pobierz):
  1. Mapa sytuacyjna
  2. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia dla studni nr 1 i 2
  3. Profile studni
  4. Krótki opis

Dokument utworzył(-a):  Maria Tomporowska  (25.09.2015)
Dokument wprowadził(-a):  admin  (25.09.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  admin  (25.09.2015)
Dokument modyfikował(-a):  admin  (25.09.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^