Biuletyn Informacji Publicznej
 Strona główna     Statystyki   Wyślij   Drukuj 
     
 
  
  ∴ Dialog techniczny
 
  Kontakt
  ∴ dane adresowe
  ∴ spis telefonów
 
  Status prawny jednostki
  ∴ statut jednostki
  ∴ regulamin organizacyjny
  ∴ schemat organizacyjny
  ∴ rejestr
  ∴ księga rejestrowa
 
  Przetargi
  ∴ ogłoszone przetargi
  ∴ informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
  Ogłoszenia o zamówieniach o wartości poniżej 30 000 euro
  ∴ Ogłoszenia do 30 000 euro
 
  Przetargi - Roboty budowlane
  ∴ Malowanie pomieszczeń - Budynek E, II piętro
  ∴ Wykonanie rezerwowego przyłącza wody szpitala
  ∴ Remont natrysków
 
  Majątek jednostki
  ∴ informacja o majątku jednostki
 
  Kierownictwo jednostki
  ∴ informacje o kierownictwie jednostki
 
  Lecznictwo
  ∴ spis wszystkich jednostek i komórek organizacyjnych
 
  Prawa pacjenta
  ∴ Prawa pacjenta
  ∴ Ustawa o o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 
  Stan Kontroli Zarządczej
  ∴ Plan Działalności
  ∴ Sprawozdanie z wykonania planu działalności
  ∴ Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
 
  Sprawozdania onkologiczne
  ∴  Sprawozdanie z działalności oddziałów onkologicznych
 
  Oferta na usługi medyczne
  ∴ Oferta
 
  Dzierżawa
  ∴ Apteka Ogólnodostępna
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (27.03.2015)
  ∴ (24.03.2015)
  ∴ (02.03.2015)
  ∴ Sklep medyczny
  ∴ (09.06.2015)
  ∴ (13.05.2015)
  ∴ (23.04.2015)
  ∴ (15.04.2015)
  ∴ (01.04.2015)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Parking
  ∴ Punkt handlowo-usługowy (10.02.2015)
  ∴ Sklep z odzieżą
  ∴ Kiosk
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (19.12.2014)
  ∴ (21.10.2014)
  ∴ Bar
  ∴ (28.09.2015)
  ∴ (10.03.2015)
  ∴ (10.02.2015)
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Kawiarnia
  ∴ (26.01.2015)
  ∴ (05.12.2014)
  ∴ (12.11.2014)
  ∴ Rozstrzygnięcia Konkursów
 
  Sprzedaż
  ∴ Mammograf
  ∴ Zmywarki do posadzek
  ∴ Sprzęt i wyposażenie Pralni
 
  Narzędzia
  ∴ Wyszukiwarka
  ∴ Instrukcja
  ∴ Redakcja
  ∴ Zaloguj się
  
 
      Tytuł dokumentuUdostępniono  
  ∴  Usługi specjalistycznego utrzymania higieny szpitalnej i dezynfekcji oraz wykonywania czynności pomocniczych wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy w archiwum     19.02.2015     
  ∴  Usługi prania bielizny szpitalnej     17.02.2015     
 
  «   Usługi specjalistycznego utrzymania higieny szpitalnej i dezynfekcji oraz wykonywania czynności pomocniczych wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy w archiwum

Olsztyn, 19.02.2015
 
 
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W DIALOGU TECHNICZNYM
 
Przedmiot zapytania dotyczy: usługi specjalistycznego utrzymania higieny szpitalnej i dezynfekcji oraz wykonywania czynności pomocniczych wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
I.    Zamawiający       
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw       Wewnętrznych  z Warmińsko – Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
Al. Wojska Polskiego 37, 10-228 OLSZTYN
NIP 739-29-54-895
REGON 51-00-22-366
 
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
TEL./FAKS: 89-539-82-18
TEL.: 89-539-82-97
Strona: www.poliklinika.net
Godziny urzędowania: 7:30 – 15:00
 
II.   Przedmiot zaproszenia
 
Przedmiotem dialogu technicznego są usługi specjalistycznego utrzymania higieny szpitalnej i dezynfekcji oraz wykonywania czynności pomocniczych przy pacjencie wraz z przejęciem pracowników w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.
W ramach prowadzonego dialogu Zamawiający oczekuje przedstawienia potencjalnych dostępnych rozwiązań we wskazanym wyżej zakresie oraz omówienie zagadnień związanych z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy i realizacją przyszłej umowy.
 
III. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:
 
Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Konrad Piotrowski – tel. 89 539 82 18.
 
IV. Termin składania wniosków o uczestnictwo w dialogu technicznym:
 
Wniosek dotyczący uczestniczenia w dialogu technicznym należy przesłać faksem na numer 89 539-82-97 / 89 539-82-18 lub pocztą elektroniczną na adres: przetargi@poliklinika.net do dnia 24.02.2015 r.
 
V.  Termin spotkań z Wykonawcami
 
Termin spotkań w ramach dialogu technicznego zostanie ustalony i przekazany odrębnym zawiadomieniem uczestnikom zgłaszającym chęć udziału.
Planowany termin spotkań z uczestnikami: 27.02.2015 r. 

Dokument utworzył(-a):  Konrad Piotrowski  (19.02.2015)
Dokument wprowadził(-a):  Konrad Piotrowski  (19.02.2015)
Dokument zatwierdził(-a):  Konrad Piotrowski  (19.02.2015)
Dokument modyfikował(-a):  Konrad Piotrowski  (19.02.2015)
 
^ Strony biuletynu wyświetlono:
- razy
^